Hoa trái thánh thiện

In

Hệ thống giáo dục của Don Bosco được các nữ tu Sa-lê-diêng tiếp tục áp dụng từ khi thành lập Tu hội cho đến khi cử hành 150 năm đã phát sinh nhiều hoa trái tuyệt vời. Những người nam – nữ anh hùng, các vị thánh hầu như không được biết đến vì sự phi thường của các ngài được diễn tả trong những điều bình thường của cuộc sống. Sự thánh thiện không phải là một điều để công bố, nhưng là một sự tham dự nhưng không vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, và vì thế đó là một hồng ân của Thiên Chúa, chứ không chỉ là hoa trái của những nỗ lực cá nhân mà chúng ta cố gắng đạt được. Sự thánh thiện là sự thông phần của tòan diện con người (tâm trí, đôi tay, đôi chân...) vào không gian huyền nhiệm của sự thiện hảo, tình yêu xót thương và vô vị lợi của Thiên Chúa. 
Thánh Gioan Bosco
Thánh nữ Maria Domenica Mazzarello
Thánh Phanxicô SalêChân phước Laura Vicuna
Chân phước
Maddalena Morano

Chân phước Maria RomeroChân phước
C. Moreno và A. Carbonell

Chân phước
Eusebia Palomino

Đấng đáng kính
Sr. Teresa Valsé Pantellini
Đầy tớ Chúa
Sr. Laura Meozzi

Đầy tớ Chúa
Sr. Maria Troncatti


Nguồn: cgfmanet.org