Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tư liệu Cầu nguyện - cử hành Kinh nguyện gia đình và gia lễ Công Giáo

Kinh nguyện gia đình và gia lễ Công Giáo

Email In PDF.


Chào mừng
Năm Thánh kỷ niệm
30 năm ngày tuyên phong hiển thánh
117 vị Thánh Tử Đạo tại Việt Nam
(1988 - 2018)

Lm Trăng Thập Tự xin gửi tặng quý bạn đọc
File PDF có mục lục liên kết quyển
KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH VÀ GIA LỄ CÔNG GIÁO
tiện dụng cho điện thoại cảm ứng.

Xin mời tải xuống tại đây