Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Home

Thánh Phanxico Sale

Email In PDF.

Phanxicô Salê sinh năm 1567 tại vùng Savoie, Pháp. Ngài học triết học và thần học tại Paris, lấy bằng Giáo luật và pháp luật tại Padua.

Sau khi chịu chức linh mục, ngài phục vụ việc truyền giáo và lôi cuốn người Tin lành Calvin của vùng Chablais trở về với đức tin Công giáo. Ngài làm Giám mục Geneve, mặc dù phải cư ngụ ở Annecy. Ngài rất nhiệt thành giảng dạy và góp phần cách hiệu quả vào những định hướng cho Công đồng Trento.

Bẩm sinh là một người quý phái, sâu sắc và thành thạo về nhân bản, thánh Phanxicô Salê là một vị linh hướng tuyệt vời. Ngài mở ra cho mọi người con đường tu đức (Đường vào đời sống đạo đức) bằng cách chỉ ra rằng bản chất của đời sống thiêng liêng hệ tại ở tình yêu Thiên Chúa (Khảo luận Tình yêu Thiên Chúa).

Cùng với thánh Jane de Chantal, ngài đã thành lập và hướng dẫn Dòng Thăm Viếng.

Thánh Phanxicô Salê qua đời tại Lyon ngày 28.12.1622. Lễ mừng kính ngài cử hành vào ngày 24.01 là dịp kỷ niệm ngày chuyển thi hài của ngài về Annecy (ngày 24.01.1623).

Được phong thánh năm 1665 và được tôn phong là Tiến sĩ Hội thánh năm 1877, ngài được chọn làm Bổn mạng của các nhà báo và tác giả Công giáo năm 1923. Don Bosco đã kín múc tinh thần tông đồ của thánh Phanxicô Salê, sự tốt lành dịu hiền của ngài, thuyết nhân bản của ngài và ước muốn chọn ngài làm Đấng bảo trợ Tu hội Sa-lê-diêng.

Nguồn: cgfmanet.org