Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Typography

Thánh Gioan Bosco

Email In PDF.

Gioan Bosco chào đời tại Castelnuovo d’Asti vào ngày 16 tháng 8 năm 1815, được mẹ giáo dục trong đức tin và cách sống theo Tin Mừng. Lúc lên 9 tuổi, cậu Gioan Bosco đã có một giấc mơ ghi dấu ấn rất mạnh trong cuộc đời cậu, cậu thấy mình được kêu gọi để hiến thân cho việc giáo dục người trẻ. Thời niên thiếu, cậu bắt đầu biết bày trò giải trí với các bạn cùng tuổi xen vào những lúc làm việc, cầu nguyện và Giáo lý.

Thụ phong linh mục năm 1841, ngài chọn chương trình sống của don Bosco là “Da mihi animas, cetera tolle - Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi” (St 14,21). Ngài khởi sự công cuộc tông đồ cho những người trẻ tại Nguyện xá dưới sự bảo trợ của Thánh Phanxicô Salê.

Bằng phương pháp giáo dục và đường lối mục vụ riêng biệt, đặt nền tảng trên lý trí, tôn giáo và tình thương mến (Phương pháp Giáo dục Dự Phòng), Ngài đã hướng dẫn người trẻ biết suy tư, gặp gỡ Chúa Kitô và tha nhân, sống  đức tin và dấn thân tông đồ, phục vụ xã hội và chuyên môn. Thánh Đaminh Savio là hình ảnh tiêu biểu cho những hoa trái thánh thiện trong công cuộc giáo dục của Ngài.

Nguồn mạch tinh thần hoạt động không biết mỏi mệt và hiệu năng tông đồ của ngài chính là “sự kết hợp liên lỉ” với Thiên Chúa và lòng tín thác vô hạn nơi Đức Maria Phù Hộ, Người đã khởi xướng và nâng đỡ toàn bộ công cuộc của ngài.

Ngài để lại cho những người Sa-lê-diêng – các con cái của ngài - một gia sản thiêng liêng là đời sống đơn sơ, xây dựng trên nền tảng các nhân đức Kitô hữu vững chắc, một lối chiêm niệm trong hành động, có thể tóm lại trong những lời này : “làm việc và tiết độ”.

Trong số các bạn trẻ ngài hướng dẫn, Ngài đã chọn những người “chung vai sát cánh” với mình để thành lập Dòng nam Sa-lê-diêng Don Bosco. Cùng với thánh nữ Maria Domenica Mazzarello, ngài thành lập Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (các nữ tu Sa-lê-diêng).

Để cộng tác và chia sẻ sứ vụ giáo dục người trẻ với ngài, ngài đã lập nên Hiệp Hội Cộng Tác Viên Sa-lê-diêng từ những người nam nữ tín hữu nhiệt tình và tốt lành. Đây là một cách thức tông đồ mới trong Giáo hội.

Ngài qua đời vào ngày 31 tháng 1 năm 1888, được phong Chân Phước vào ngày 2 tháng 6 năm 1929 và được phong Hiển Thánh vào ngày 1 tháng 4 năm 1934.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thánh Gioan Bosco qua đời ngày 31.01.1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã công bố ngài là “Cha – Thầy - Bạn của giới trẻ”.

Nguồn: cgfmanet.org