Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Hội Dòng Gia đình Salêdiêng

Gia đình Sa-lê-diêng

Email In PDF.


Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ “là thành phần sống động của Gia đình Sa-lê-diêng, bằng những hình thức khác nhau, đang thể hiện trong lịch sử tinh thần và sứ mệnh của Don Bosco, làm sao diễn tả được tính chất mới mẻ trường tồn của chúng.

Bề Trên Cả của Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco – với tư cách là Đấng kế vị Don Bosco – là người cổ xuý và là trung tâm hiệp nhất.” (Hiến luật Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, khoản 3).

Don Bosco đã khởi hứng cho một phong trào rộng lớn của những người làm việc cho lợi ích của giới trẻ bằng nhiều cách thức khác nhau.

Chính ngài đã thành lập không chỉ Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco mà cả Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và Hiệp hội Cộng Tác Viên Sa-lê-diêng.
Ba thành phần kể trên cùng với những thành phần khác có nguồn gốc từ những nơi khác nhau trên thế giới đã làm nên Gia đình Sa-lê-diêng mà ngày nay gồm có 22 nhóm chính thức được nhìn nhận với tổng số 402 500 thành viên.

Những nhóm này sống trong sự hiệp thông hỗ tương, chia sẻ cùng một tinh thần vàvới những ơn gọi chuyên biệt khác nhau, kéo dài sứ mạng mà Don Bosco đã khởi sự.
Đoàn sủng của Don Bosco tiếp tục gợi hứng cho những người thiện chí. Hiện tại có 26 nhóm khác xin được trở nên thành viên của Gia đình Sa-lê-diêng.

Các thành phần của Gia đình Sa-lê-diêng:

1. Dòng Salêdiêng Don Bosco
2. Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
3. Hiệp hội Cộng Tác Viên Salêdiêng
4. Cựu học viên Don Bosco
5. Cựu học viên FMA
6. Chí nguyện Don Bosco
7. Dòng Nữ tử Thánh Tâm Đức Giêsu và Đức Maria
8. Dòng Tận hiến Thánh Tâm Chúa Giêsu
9. Dòng Tông đồ Thánh Gia
10. Dòng các Nữ tu Bác ái Miyazaki
11. Dòng các Nữ tu Truyền giáo Đức Maria Phù Hộ các giáo hữu
12. Dóng Nữ tử Đấng Cứu Chuộc Thần linh
13. Dòng các Nữ tì của Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria
14. Dòng các Nữ tu của Đức Giêsu niên thiếu
15. Hiệp hội Salêdiêng Damas
16. Hiệp hội Đức Maria Vô Nhiễm Phù Hộ
17. Dòng các Nữ tu Đức Maria Vô Nhiễm Phù Hộ
18. Tu Hội Nữ tử của Đức Maria Vô Nhiễm
19. Chí nguyện nam Don Bosco
20. Phong trào Chứng nhân Đấng Phục Sinh – 2000
21. Dòng Tổng lãnh Thiên Thần Micaen
22. Dòng các Nữ tu của Phục Sinh
23. Dòng các Nữ tu Truyền Tin

Nguồn: cgfmanet.org