Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 14/11/2014 - Tổng Tu Nghị XXIII đang kết thúc

14/11/2014 - Tổng Tu Nghị XXIII đang kết thúc

Email In PDF.

Roma. Các tu nghị viên (TNV) đang sống ngày cuối cùng của Tổng Tu Nghị (TTN) đã được bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 vừa qua. Vào ngày thứ bảy 15.11, ngày lễ Chân phước Maddalena Morano, TTN kết thúc và mọi người trở về đời sống thường nhật.


Những ngày cuối cùng là những ngày đầy ắp những chia sẻ, trao đổi ý tưởng và viễn tượng, kiểm thảo về những tiến trình đã thực hiện. Trong tuần lễ kết thúc, các TNV nỗ lực trong việc chuẩn nhận những đề nghị được đưa ra. Cũng là thời gian để xem xét Qui chế của TTN với những thay đổi đã được bàn thảo. Ban Tổng Cố Vấn mới sẽ xem lại toàn bộ bản văn và lượng giá những cách thức để đưa vào những thay đổi được đề nghị.

Có một buổi chiều được dành cho việc chia sẻ trong Liên Tỉnh Dòng để đưa ra những đề nghị cho Ban Tổng Cố Vấn về Kế hoạch sáu năm và việc thăm viếng các Tỉnh Dòng. Ngoài ra cũng đưa ra những đề nghị về việc Kiểm thảo ba năm và chia sẻ cách thức để trình bày TTN XXIII trong các Tỉnh Dòng. Nhân dịp này Ủy ban Truyền thông của TTN đã chuẩn bị sẵn một video trình bày tổng quát diễn tiến TTN cùng với những biến cố đã sống trong những tháng qua . Video trình bày này đã được mọi người đánh giá cao như phương tiện thuận lợi để chuyển tải TTN XXIII.

Trong tuần lễ cuối này có nhiều cuộc gặp gỡ để nghiên cứu Tài liệu TTN mà sẽ được phê chuẩn vào ngày 14.11. Việc soạn thảo Tài liệu TTN này là một quá trình làm việc nghiêm túc với sự sẵn sàng và thông minh của các chị em trong Ủy ban soạn thảo và với sự đóng góp ý kiến của các TNV. Trong việc soạn bản thảo và xét duyệt những phần khác nhau của Tài liệu TTN, Ủy ban soạn thảo đã dành nhiều năng lực và làm việc thêm ngoài giờ. Tất cả được thực hiện trong sự linh động và tiếp nhận ý kiến với tình huynh đệ. Trình thuật Emmaus (Lc 24, 13-33) là sợi chỉ đỏ xuyên suốt bản văn. Hình ảnh được chọn là bức họa của Elda Broilo, một sơ dòng Scalabrina ở Bra-xin, đã đưa ra một giải thích độc đáo trong ba cảnh. Cảnh nói về việc lắng nghe, về gặp gỡ và về việc quyết định lên đường. “Một tiến trình canh tân tương tự được đọc thấy trong Tài liệu TTN, được kiểm thảo trong mỗi cộng đoàn giáo dục khi biết lắng nghe thực tại, khi mở ra cho đối thoại, khi sẵn sàng đọc lại cuộc sống dưới ánh sáng của cuộc gặp gỡ thật với Đức Giêsu, động lực thúc đẩy chúng ta đi đến người khác với nhiệt tình, với niềm vui, trong ý thức chúng ta là môn đệ truyền giáo”.