Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 11/11/2014 – Một mặt khác của Tổng Tu Nghị - 2

11/11/2014 – Một mặt khác của Tổng Tu Nghị - 2

Email In PDF.

Roma. Tiếp tục việc trao đổi các kinh nghiệm đa văn hóa do những chị em thuộc các Liên Tỉnh Dòng trình bày trong buổi huấn từ tối. Đó là những nền văn hóa và thực tại mục vụ rất khác biệt, thế nhưng liên kết bởi cùng một đoàn sủng. Các cộng đoàn giáo dục của chúng ta đã nỗ lực trong các công cuộc giáo dục khác nhau để đáp ứng nhiều thách đố trong mọi bối cảnh.


Liên Tỉnh Dòng Bắc Mỹ (NAC) đã chia sẻ kinh nghiệm hiệp thông đã sống với tiến trình hội nhập văn hóa Kế hoạch đào luyện được thực hiện trong tiến trình định hình của chính Liên Tỉnh. Được TTN XXIII thôi thúc trở nên ngôn sứ của sự hiệp thông, Liên Tỉnh đã đẩy mạnh việc soạn thảo một Kế hoạch dựa trên một viễn ảnh chung, cho tất cả mọi giai đoạn của đào luyện ban đầu, được cưu mang trong một kế hoạch đời sống năng động và tiệm tiến, hướng tới sự thống nhất ơn gọi. Kinh nghiệm của tình huynh đệ và nghiên cứu của mỗi Tỉnh dòng đã đặt những cơ sở cho một đề xuất đào luyện cho các FMA của 3 Tỉnh dòng và đã cho phép một sự hiểu biết hỗ tương, sự tăng trưởng và sự hiệp nhất trong chính Liên Tỉnh. Tiến trình đã cuốn hút tất cả các cộng đoàn địa phương và những người trẻ trong đào luyện ban đầu. Đã thuận lợi cho hành trình sinh động ơn gọi nhờ những cuộc gặp gỡ đào luyện, huấn từ, đại hội, kinh nghiệm ơn gọi của “đến và xem”. Đã chuẩn bị tài liệu giấy tờ và đã thu hút được sự chú ý và cuốn hút các gia đình của những người trẻ trong đào luyện, cũng qua sự chia sẻ với các nhóm quốc gia và quốc tế đang đào luyện tu trì. Việc đào sâu về linh đạo của Mẹ Mazzarello trong đào luyện ban đầu đã là bước đầu tiên để nhận biết một mẫu gương về đời sống thánh hiến tập trung vào Đức Kitô, say mê vì Nước Trời với một tinh thần truyền giáo mạnh, niềm vui sâu lắng và lây lan. Kinh nghiệm trong cộng đoàn đã trở thành một thời điểm của sự tăng trưởng hỗ tương và chia sẻ trách nhiệm của sứ mệnh.

Liên Tỉnh Dòng Brasile (CIB) đã trình bày hành trình hợp tác và hiệp lực giữa các FMA và các SDB để thiết lập Mạng Học Đường ở Brasile. Năm 1994, đã khởi đầu và đã có một tiến triển lớn trong nhiều năm thực hiện. Nảy sinh từ một đề xuất cùng nhau nghiên cứu- hành động trong các nhà trường của các FMA-SDB, bằng cách đi theo những đường nét chỉ dẫn của ESA (Scuola Salesiana America), đã đạt tới sự thiết lập Mạng Học Đường (RSE - Rete di scuole) và được các Tỉnh dòng SDB và FMA ở Brasile phê chuẩn một kế hoạch chưa từng có trong lịch sử Brasile. RSE, như mạng học đường, đã ký nhận một hiệp ước với RSB (Mạng Salediêng ở Brasile) và có một trách nhiệm trong:

* trong tiến trình giáo dục, cụ thể hóa sư phạm salediêng;

* sử dụng môn giáo khoa biệt qui cho cả quy trình Giáo dục cơ bản, trong những lãnh vực khác nhau để hiểu biết và trong các môn của chương trình học ở Brasile;

* tham dự vào tiến trình đào luyện được RSE cống hiến;

* gắn bó với những đề xuất RSE đã gửi với một kế hoạch sư phạm mục vụ của mình.

Sự điều phối của RSE đã cống hiến một phương châm cơ chế chung, một khung để qui chiếu cho việc soạn thảo PEPS (Kế hoạch giáo dục mục vụ salediêng), môn giáo khoa biệt định, trên giấy và bằng kỹ thuật số ngang qua futurum.com.br và nhà xuất bản salediêng (EDEBE), việc đào luyện liên tục các nhà giáo dục và những người điều hành trong các lãnh vực khác nhau: điều hành, truyền thông và đánh giá những đường nét do ESA và các Hội nghị Liên tỉnh FMA-SDB đề xuất.

Rồi RSE đã định nghĩa bản chất và cấu trúc pháp lý của nó bằng cách thiết lập RSB (Rete Salesiana del Brasil), là một Hiệp hội dân sự thuộc quyền tư nhân do một qui chế riêng và pháp luật hiện hành tại Brasile. Đây đã là một bước tiến táo bạo để đảm bảo việc điều hành salediêng được nguyên vẹn (SDB+FMA) các kế hoạch của RSE các kế hoạch khác cũng thế được cùng chia sẻ với các mạng học đường khác. Mục tiêu là để đảm bảo sự ủng hộ của kế hoạch giáo dục salediêng ở Brasile trong đa dạng hình thức trong đó hiện diện: Mạng salediêng học đường, Mạng salediêng truyền thông, Mạng hoạt động xã hội.

Liên Tỉnh Dòng Miền Nam Châu Mỹ La Tinh (CICSAL) đã trình bày kinh nghiệm của Trường Tinh thần Sa-lê-diêng tại Á Căn Đình, đã được 3 tuổi đời. Kế hoạch này đã phát khởi từ một chọn lựa chung giữa các Ban Cố Vấn Tỉnh của 5 Tỉnh dòng salediêng tại Á Căn Đình: 3 của FMA và 2 của SDB. Với kế hoạch này đã đẩy mạnh cả Kế hoạch Quốc gia về "Các biên cương trẻ mới" với sự chú ý đặc biệt tới những người trẻ nghèo. Chọn lựa này đã được thôi thúc bởi nỗ lực và ước muốn trở về nguồn mạch đoàn sủng trong hôm nay và đánh giá những công đoạn giáo dục trong những bối cảnh khác nhau. Kế hoạch được sinh động bởi nhóm Cựu Học Viên nam/nữ Á Căn Đình của Trường của các Giáo sư dạy Tinh thần Sa-lê-diêng ở Equatore (Quito). Phương pháp, với đặc nét là não trạng tiến trình và vì thế đã kích hoạt các tiến trình lịch sử-tinh thần, cũng như kinh nghiệm và cộng đoàn. Đối tượng của tiến trình này là các phụ trách của tất cả các nhà salediêng FMA-SDB và những đại biểu của các lãnh vực khác nhau và những công cuộc của tất cả các cộng đoàn giáo dục. Tiến trình này kéo dài hai năm và một vài tháng tại mỗi cộng đoàn nơi soạn thảo một suy tư được chia sẻ rồi trình bày cho người đồng hành trong mọi giai đoạn của tiến trình. Sau hai năm, nhóm đã cùng nhau sống kinh nghiệm đào luyện giữa những người thánh hiến và những người đời, sẽ chia sẻ lại tiến trình này trong cộng đoàn của mình, tạo thuận lợi cho một đào luyện liên tục và luôn mở rộng tới các thành viên khác của cộng đoàn giáo dục. Sáng kiến này đã như sự canh tân để như Gia đình Salediêng tại Á Căn Đình cử hành Đệ Nhị Bách Chu Niên sinh nhật Don Bosco và tái sinh động việc sống Xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi, tạo thuận lợi cho cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu và đi tới những người nghèo khổ hơn với con tim nguyện xá.

Sr. Caty FMA chuyển ngữ