Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 03/11/2014 - Hai tuần lễ cuối của Tổng Tu Nghị

03/11/2014 - Hai tuần lễ cuối của Tổng Tu Nghị

Email In PDF.

Roma. Ngày 03.11 bắt đầu giai đoạn cuối của Tổng Tu Nghị (TTN), đã được khai mạc vào ngày 22.09 và sẽ kết thúc vào ngày 15.11, ngày lễ Chân Phước Maddalena Morano, với lời kết của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, việc ký tên vào bản của tất cả các tu nghị viên, và Thánh lễ trọng thể do Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime cử hành.

Giai đoạn suy tư, lượng giá và đề nghị trên những đề tài của TTN XXIII chưa kết thúc với tuần lễ bầu cử. Trong những ngày sắp tới còn có nhiều điểm để bàn thảo trước khi kết thúc. Trước tiên là trình bày những đề nghị được gửi đến TTN về việc sửa đổi các khoản của Qui Chế, để xem xét và bàn thảo trước khi bỏ phiếu.

Một điểm quan trọng nữa là sẽ xem lại những khoản về Qui chế của TTN và trình bày những đề nghị và sẽ bỏ phiếu. Những kết luận TTN nhận được về những đề nghị sẽ được công bố sau và qua trung gian của các Giám Tỉnh và đại biểu của các Tỉnh Dòng.

Ủy ban soạn thảo Tài liệu TTN đang làm việc cật lực. Trước tuần lễ phân định và bầu cử, dàn bài tạm thời của Tài liệu TTN đã được trình bày, sẽ được tiếp tục suy tư cá nhân và chia sẻ theo Liên Tỉnh Dòng hoặc theo nhóm ngôn ngữ.

Trước khi kết thúc TTN, sẽ có bỏ phiếu về Tài liệu TTN. Tiếp đến là các Liên Tỉnh Dòng sẽ gặp gỡ và trao đổi về cách thức truyền đạt về TTN cho các Tỉnh Dòng, về những đề nghị cho Ban Tổng Cố Vấn mới về Kế hoạch sáu năm, về việc thăm viếng các Tỉnh Dòng và về kiểm thảo 3 năm.

Vào thứ bảy 08.11, các tu nghị viên sẽ được gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican.