Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 31/10/2014 - Tổng Thư Ký: Sơ Piera Cavaglià

31/10/2014 - Tổng Thư Ký: Sơ Piera Cavaglià

Email In PDF.

Roma. Trong phiên họp khoáng đại của Tổng Tu Nghị (TTN) XXIII vào lúc 15 giờ ngày 31.10, Mẹ Bề Trên Tổng Quyền đã công bố Sơ Piera Cavaglià là Tổng Thư Ký của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Sơ đã đảm nhận trách vụ này hai nhiệm kỳ vừa qua. Như vậy là đã đầy đủ các thành viên của Ban Tổng Cố Vấn để sinh động và lãnh đạo Hội Dòng trong nhiệm kỳ 2014-2020.

Sơ Piera Cavaglià sinh ngày 16.04.1947 tại Carignano, Torino (Italia). Từ rất sớm, Sơ đã sống trong "bầu khí Sa-lê-diêng", trước tiên là tại gia đình và sau đó là trong thời gian đào luyện ở Giaveno (Torino) tại đệ tử viện. Sau khi khấn dòng vào năm 1967, Sơ đã lấy bằng Cao học về Giáo lý tại Phân khoa Giáo dục Giáo hoàng học viện ở Torino. Trong những năm kế tiếp, Sơ dạy môn Tôn giáo trong trường Đức Maria Phù Hộ ở Torino. Sau đó Sơ học Thần học ở Đại học Münster (Đức) và ở Giáo hoàng học viện Linh đạo Carmen Teresianum ở Roma.

Từ năm 1979 Sơ là giáo sư của Phân khoa Giáo dục Giáo hoàng học viện Auxilium ở Roma, giảng dạy môn Phương pháp Giáo dục, Hệ thống Dự phòng và Lịch sử Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Vào năm 1988 Sơ lấy bằng tiến sĩ về Khoa học Giáo dục, chuyên ngành Sư phạm, và vào năm 2000 lấy bằng về Công hàm. Sơ thực hiện những nghiên cứu về giáo dục người nữ, đặc biệt về Trường ở Nizza Monferrato, và về đoàn sủng giáo dục của Hội Dòng. Sơ đã xuất bản nhiều sách và viết nhiều bài trên các tạp chí về những đề tài thuộc chuyên ngành của Sơ. Sơ cũng đã cộng tác trong việc soạn thảo Kế hoạch đào luyện của Hội Dòng.

Trong TTN XXI (2002), Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Antonia Colombo đã bổ nhiệm Sơ làm Tổng Thư Ký của Hội Dòng. Trong nhiệm kỳ sáu năm đó Sơ cũng đã Kinh lý theo giáo luật Tỉnh Dòng Áo Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-en và Tỉnh Dòng Đức Mẹ Maria Phù Hộ.

Trong TTN XXII (2008), vào ngày 30.10.2008, Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Yvonne Reungoat, với sự đồng thuận của Ban Tổng Cố Vấn, đã bổ nhiệm Sơ Piera làm Tổng Thư Ký thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Khi đón nhận sự bổ nhiệm, Sơ Piera đã nói: "Cách đây sáu năm, tôi thưa Xin Vâng mà không biết điều gì sẽ chờ đợi tôi. Hôm nay tôi thưa Xin Vâng với niềm vui: trong sáu năm qua tôi đã cảm nghiệm rằng điều tôi nhận được thì nhiều hơn điều tôi có thể trao ban".

Hôm nay, ngày 31.10.2014, Mẹ Bề Trên Tổng Quyền xin Sơ đảm nhận sứ mạng tế nhị và quan trọng này thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Đón nhận lời công bố của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, Sơ Piera nói: "Với cõi lòng được canh tân và đặt tất cả sức mạnh của tôi nơi Chúa và Mẹ Phù Hộ, tôi xin chấp nhận. Tôi cũng tín thác nơi sự trợ giúp của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền và Ban Tổng Cố Vấn".