Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Sơ Paola Battagliola được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Kinh lý viên

Sơ Paola Battagliola được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Kinh lý viên

Email In PDF.

Vào lúc 13 giờ 18 phút ngày 29.10.2014 Tổng Tu Nghị XXIII đã bầu chọn Sơ Paola Battagliola làm Tổng Cố Vấn Kinh lý viên.

Sơ Paola sinh ngày 25.09.1952 tại Manerbio-Brescia (Italia), là con đầu lòng trong một gia đình rất hiệp nhất, gồm 2 chị em gái và 2 anh em trai. Từ gia đình Sơ đã đặc biệt thừa hưởng niềm vui thích cầu nguyện, sức mạnh trước những chọn lựa can trường, can đảm đối diện với khó khăn và đau khổ: thật vậy, cha mẹ Sơ đã qua đời khi vẫn còn trẻ, cách nhau chỉ có 5 tháng.

Sơ gia nhập Hội Dòng do được thúc đẩy bởi lý tưởng truyền giáo mãnh liệt và bởi ước muốn trao ban hoàn toàn cuộc sống mình cho những người khác. Sơ khấn lần đầu tại Nizza Monferrato vào năm 1974, và dạy học trong những năm đầu của đời tu. Sơ cũng có trách nhiệm trên những thiếu nữ trong thời kỳ định hướng một vài năm và hoạt động trong nguyện xá, trung tâm trẻ ở Bologna. Sau một thời gian chuẩn bị truyền giáo ở Roma, vào năm 1988, Sơ được gửi đến Đông Timor, để cùng với hai sơ khác, bắt đầu sứ mạng của FMA tại nước này.

Với Sơ, khởi sự một thời gian dành hoàn toàn cho sứ mạng truyền giáo vô điều kiện, là người tiên phong đích thực, đối diện một cách quảng đại với những lao nhọc đáng kể trước những thành lập mới. Được sinh động bởi một đức tin mạnh mẽ, một tình yêu lớn lao đối với người dân Timor, đặc biệt là người trẻ và người nghèo, với thời gian Sơ đã thấy sự hiện diện Sa-lê-diêng nữ được lớn mạnh tại Đông Timor và Indonesia. Sơ đã đảm nhận vai trò Bề trên của nhiều nhà, trách nhiệm trung tâm đào luyện, Cố Vấn Tỉnh và Phó Giám Tỉnh. Vào năm 2009, Sơ đã kế nhiệm Sơ Lourdes Pino Capote để làm Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đông Timor-Indonesia.

TTN XXIII đã bầu chọn Sơ làm Tổng Cố Vấn Kinh lý viên. Trước câu hỏi của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, Sơ Paola đã trả lời rằng: "Vì sự tin tưởng của Chúa, của Mẹ Maria Phù Hộ, của tất cả các chị em nơi người truyền giáo nghèo hèn và bé nhỏ này, tôi thưa Xin Vâng. Trong năm kỷ niệm 200 năm Sinh nhật của Don Bosco, tôi liên tưởng cách đặc biệt đến giấc mơ 9 tuổi của Gioan Bosco, khi Đức Giêsu nói với ngài: "Ta sẽ ban cho con một Bà Giáo". Với sự trợ giúp của ngài, tôi sẽ tiếp tục trao hiến chính mình cho Nước Chúa".