Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Sơ Mukase Ruzagiriza Chantal được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Kinh lý viên

Sơ Mukase Ruzagiriza Chantal được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Kinh lý viên

Email In PDF.

Vào lúc 19 giờ 5 phút ngày 28.10.2014 Tổng Tu Nghị (TTN) XXIII đã bầu chọn Sơ Mukase Ruzagiriza Chantal làm Tổng Cố Vấn Kinh lý viên.

Sơ Chantal sinh ngày 31.12.1967 tại Byahi-Goma (Cộng hòa Công-gô) và sống thời niên thiếu trong một gia đình hồn nhiên và hợp nhất. Sau đó cả gia đình chuyển đến sống gần Rwanda. Sơ gia nhập Hội Dòng vào năm 1988 và sống những năm đào luyện tiên khởi tại Tỉnh Dòng "Đức Mẹ Châu Phi" (AFC) với trụ sở Tỉnh tại Lubumbashi. Sơ khấn lần đầu vào năm 1992 tại Kafubu.

Trong những năm đầu của đời sống thánh hiến Sa-lê-diêng, Sơ phục vụ một cách quảng đại những công việc trong cộng đoàn, diễn tả mạnh mẽ khả năng trao ban và ân cần quan tâm đến từng người. Ở nơi nào có Sơ thì người trẻ và các chị em thường qui tụ lại vì được lôi cuốn bởi sự hiền dịu, lịch sự và chiều sâu nội tâm của Sơ.

Sơ được gửi sang Ý để học tại Phân khoa Giáo dục Giáo hoàng Học viện Auxilium và lấy bằng Cao học về Giáo lý. Khi trở về Châu Phi, Sơ được gửi đến Kigali (Rwanda), thuộc Tỉnh Dòng "Đức Mẹ Hy vọng" (AFE) với trụ sở Tỉnh tại Nairobi (Kenia). Nơi đây, Sơ phục vụ trong lãnh vực Giáo lý, hộ trực trẻ mồ côi và dạy học. Sống giữa những trẻ nữ chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Sơ đã diễn tả khả năng tiếp đón từng em, với tình mẫu tử và sự trao ban không tính toán. Sau đó Sơ là giám đốc của trường này, trong khi vẫn tiếp tục dạy học.

Năm 2008 Sơ được bổ nhiệm làm Giáo tập của Tập viện Liên Tỉnh Dòng Nairobi-Mutuini. Sau đó, Sơ được bổ nhiệm làm Phó Giám Tỉnh rồi làm Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Đông Phi này.

TTN XXIII đã bầu chọn Sơ làm Tổng Cố Vấn Kinh lý viên. Trước câu hỏi của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, Sơ Chantal đã nói: "Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghe lặp lại tên mình nhiều lần, nhưng tôi tự nhủ: "Mình không đơn độc một mình". Tôi nghe tiếng Chúa nói trong tôi: "Ta sẽ luôn ở với con". Với niềm xác tín này, và tin chắc vào sự hiện diện của Đức Maria Phù Hộ, tôi chấp nhận và tiến bước, cũng vì sự tin tưởng của các chị em!".