Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Sơ Silvia Boullosa được tái bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Kinh lý viên

Sơ Silvia Boullosa được tái bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Kinh lý viên

Email In PDF.

Vào lúc 16 giờ 53 ngày 28.10.2014 Tổng Tu Nghị (TTN) XXIII đã tái bầu chọn Sơ Silvia Boullosa làm Tổng Cố Vấn Kinh lý viên.

Sơ Silvia sinh tại Montevideo (Uruguay) vào ngày 06.03.1963. Sơ có một người anh sinh đôi nên đã nói rằng "tôi đã học sống đời sống cộng đoàn từ trong lòng mẹ". Từ nhỏ, Sơ đã biết các FMA và được các FMA đào luyện về đời sống tôn giáo.

Hứng khởi với đoàn sủng Sa-lê-diêng, chị đã sớm tham gia Phong trào Giới trẻ Sa-lê-diêng và trở thành linh hoạt viên của Phong trào. Trong môi trường này, chị đã nhận ra lời Chúa mời gọi theo sát Ngài hơn. Sơ Silvia đã khấn lần đầu ngày 24.01.1985 tại Villa Colón (Uruguay).

Sơ theo học Sư phạm, rồi sau đó giảng dạy trong nhà trường 5 năm. Trong khoảng thời gian này Sơ sinh động mục vụ trường học và nguyện xá. Sơ dấn thân cách đặc biệt trong việc thăng tiến những người nữ nghèo và đồng hành với niềm say mê những người trẻ gặp khó khăn và nguy hiểm. Sau khi được chuẩn bị trong lãnh vực đào luyện, Sơ đã đồng hành với các thiếu nữ trong giai đoạn đào luyện tiên khởi: đệ tử, thử sinh và các khấn sinh trong 10 năm.

Cùng với cộng đoàn, Sơ đã sinh động giáo xứ "Thánh Lorenzo" ở Montevideo mà Đức Tổng Giám Mục đã trao cho các FMA, một giáo xứ được các sơ coi sóc từ 35 năm. Trong thời gian này, Sơ lãnh trách nhiệm điều hành Trung Tâm Giáo dục không chính qui, là thành viên của equipe Tỉnh Dòng và trách nhiệm về các công cuộc xã hội của Gia đình Sa-lê-diêng. Sau đó, Sơ là Bề Trên cộng đoàn, Cố Vấn Tỉnh và Phó Giám Tỉnh. Từ năm 2007 Sơ là Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Uruguay Mẹ Vô Nhiễm, và là Chủ tịch của Liên Tỉnh Dòng Nam Mỹ (CICSAL).

Vào năm 2008, lần đầu tiên Sơ tham dự TTN (XXII). Được TTN bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Kinh lý viên, Sơ đã nhận sứ vụ và trích lời của Mẹ Mazzarello, gợi lại sự can đảm mà Mẹ đã khích lệ các chị em khởi hành đến miền đất truyền giáo đầu tiên chính là Uruguay. Và Sơ thêm: "Tôi tín thác nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa và cám ơn tất cả mọi người. Và với các chị em của tôi tại Uruguay, miền đất mà các nhà truyền giáo tiên khởi đã đến đầu tiên, tôi xin nói rằng: hãy can đảm lên".

Trong TTN XXIII, Sơ được bầu chọn tiếp tục sứ vụ Tổng Cố Vấn Kinh lý viên thêm một nhiệm kỳ thứ hai, và Sơ đã trả lời trước câu hỏi của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền rằng: "Với trái tim mới, tôi tín thác nơi các Thánh của chúng ta, nơi Đức Maria và nơi lời cầu nguyện của tất cả chị em để luôn trở nên mới mẻ, để lớn lên trong sự hiệp thông, để đi đến những vùng ngoại biên. Tôi xin chấp nhận!".