Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Tân Tổng Cố Vấn về Truyền thông xã hội: Sơ Moreira Maria Helena

Tân Tổng Cố Vấn về Truyền thông xã hội: Sơ Moreira Maria Helena

Email In PDF.

Roma. Vào lúc 17 giờ 5 phút ngày 27.10.2014, Tổng Tu Nghị (TTN) XXIII đã bầu chọn Sơ Moreira Maria Helena làm Tổng Cố Vấn Truyền thông xã hội.

Sơ Maria Helena Moreira sinh tại Goiânia (Brasile) vào ngày 26.09.1953 trong một gia đình có truyền thống Kitô giáo vững chắc, từ nơi đó đã trưởng thành ơn gọi Sa-lê-diêng của Sơ cũng như của người chị Vani.

Sơ được chuẩn bị vững vàng về văn hóa: Cử nhân Văn chương và Sư phạm, Cao học về Truyền thông xã hội tại Đại học Giáo Hoàng học viện Sa-lê-diêng (UPS). Sơ còn theo học Khóa đào luyện nâng cao về Điều hành Trường học, Khóa học sau đại học về Hệ thống Giáo dục Dự phòng của Don Bosco.

Sơ đã dạy Ngoại ngữ và Văn chương trong trường học, dạy Truyền thông trong những nhà đào luyện và kinh viện Liên Dòng. Sơ cũng là Hiệu trưởng trường học.

Trong lãnh vực Truyền thông, Sơ đã là Điều phối viên trong lãnh vực này của Tỉnh Dòng, của Equipe Truyền thông Brazil (ECOSBRASIL), của Equipe Truyền thông Mỹ Châu (ECOSAM). Trong nhiều năm, Sơ cũng là Điều phối viên của Equipe Tỉnh Dòng, và là thành viên trong Ban Cố Vấn của tạp chí Sa-lê-diêng của Brazil.

Trong những năm gần đây, Sơ là Tư vấn Truyền thông của Mạng lưới Trường học Sa-lê-diêng và là thành viên của Ban Điều hành của Mạng lưới Sa-lê-diêng này.

Sau khi giữ chức vụ Bề Trên cộng đoàn, Cố Vấn Tỉnh, Phó Giám Tỉnh, Sơ được bổ nhiệm làm Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Brazil - Belo Horizonte “Mẹ Mazzarello” (BBH).

TTN XXIII đã bầu chọn Sơ làm Tổng Cố Vấn Truyền thông xã hội. Trước câu hỏi của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, Sơ Maria Helena đã trả lời: "Vâng, trong đức tin và dựa vào ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Ở bên cạnh Đức Maria Phù Hộ, tôi xin nhận làm cộng tác viên của Chúa Thánh Thần cùng với tất cả các chị em".