Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 26/10/2014 - Sơ Maria Teresa Cocco được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn về Mục vụ Giới trẻ

26/10/2014 - Sơ Maria Teresa Cocco được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn về Mục vụ Giới trẻ

Email In PDF.

Sơ Maria Teresa Cocco sinh tại Isili - Nuoro (Italia) vào ngày 05.01.1957, đã biết đến các FMA và tham gia sinh hoạt nguyện xá FMA khi gia đình chuyển đến Busto Arsizio, Lombardia. Được thu hút bởi đời sống của các sơ, một đời sống hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa vì người trẻ, ơn gọi thánh hiến Sa-lê-diêng của chị đã nảy sinh. Sau khi gia nhập Hội Dòng tại Varese, lúc bấy giờ thuộc Tỉnh Dòng "Đức Mẹ trên núi thánh", Sơ hoàn tất Đại học với bằng Cử nhân ngôn ngữ và văn chương hiện đại, và dạy học tại trường Cao đẳng Sư phạm của Varese.

Từ khi Hiệp hội VIDES ra đời, Sơ đảm nhận nhiệm vụ đặc trách VIDES của vùng Lombardia cho đến năm 2013. Sơ đã là hộ trực đệ tử trong 7 năm, và từ năm 1995 đến 2004 đã là Giáo tập của Tập viện liên Tỉnh Dòng Ý tại Contra di Missaglia.

Sau đó, khi thiết lập Tỉnh Dòng Lombarda "Thánh Gia Thất", Sơ là Cố Vấn Tỉnh đặc trách Mục vụ Giới trẻ, cộng tác lâu dài với các Sa-lê-diêng và làm việc trong tương quan với Giáo phận. Trong tám năm làm việc với cương vị là Cố Vấn Tỉnh về Mục vụ Giới trẻ, Sơ cũng là thành viên của Ủy Ban Mục Vụ Toàn Quốc. Sơ cũng là thành viên của "Ủy Ban Suy Tư Châu Âu". Sau một thời gian làm Bề trên cộng đoàn Metanopoli (Milano), Sơ được bổ nhiệm làm Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Lombarda và mới đảm nhận trách nhiệm này vào tháng 8 vừa qua.

Trước câu hỏi của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền về việc chấp nhận nhiệm vụ Tổng Cố Vấn Mục vụ Giới trẻ, Sơ Maria Teresa đã trả lời: "Tôi cảm thấy đó là một sứ mạng lớn hơn tôi, nhưng tôi tin rằng Chúa Thánh Thần hoạt động qua cử tọa Tổng Tu Nghị. Tôi tín thác nơi Đức Maria Phù Hộ là Đấng đã luôn hướng dẫn tôi".