Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 26/10/2014 - Sơ Maria Nieves Reboso Padrón được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn về Đào luyện

26/10/2014 - Sơ Maria Nieves Reboso Padrón được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn về Đào luyện

Email In PDF.

Sơ Maria Nieves Reboso Padrón sinh tại Santa Cruz de Tenerife – Is. Canarie (Tây Ban Nha) vào ngày 27.10.1952. Gia nhập Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, trước tiên, Sơ đảm nhận việc dạy học. Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Thần học và theo học hai năm Linh đạo Sa-lê-diêng tại Auxilium - Roma, Sơ làm Bề Trên nhiều cộng đoàn trong Tỉnh Dòng Tây Ban Nha. Sau đó, Sơ theo học khóa đào tạo những người hướng dẫn tĩnh tâm tại Đại học Salamanca và được mời đảm trách một số nhiệm vụ đồng hành: hai lần đồng hành với Kế hoạch Mornese ngôn ngữ Tây Ban Nha, hướng dẫn các khóa tĩnh tâm cho các sơ và giới trẻ, đồng hành các đệ tử và thỉnh sinh.

Trong thời gian làm điều phối viên của Tỉnh Dòng về đào luyện, Sơ đã tổ chức khóa đào luyện trường kỳ cho các FMA của Tây Ban Nha và Châu Mỹ La Tinh tại Sanlúcar la Mayor. Sau đó Sơ làm điều phối viên của Tỉnh Dòng về mục vụ giới trẻ.

Tiếp đến Sơ được bổ nhiệm làm Phó Giám Tỉnh và từ năm 2009 được bổ nhiệm làm Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Đức Maria Phù Hộ với trụ sở đặt tại Sevilla.

Trong Tổng Tu Nghị XXIII Sơ được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn về Đào luyện. Khi trả lời câu hỏi của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, Sơ Nieves xác nhận: "Tôi đã học từ Mẹ Mazzarello là luôn luôn thưa Xin Vâng, ngay cả khi vượt quá sức của tôi. Với niềm tin tưởng đó tôi thưa Vâng".