Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Tân Tổng Cố Vấn về Mục vụ Giới trẻ: Sơ Maria Teresa Cocco

Tân Tổng Cố Vấn về Mục vụ Giới trẻ: Sơ Maria Teresa Cocco

Email In PDF.

Roma. Vào lúc 17 giờ 15 ngày 26.10.2014, Tổng Tu Nghị XXIII đã bầu chọn Sơ Maria Teresa Cocco làm Tổng Cố Vấn Mục vụ Giới trẻ.