Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Tân Tổng Cố Vấn về Đào luyện: Sơ Reboso Maria Nieves

Tân Tổng Cố Vấn về Đào luyện: Sơ Reboso Maria Nieves

Email In PDF.

Roma. Vào lúc 16 giờ 10 ngày 26.10.2014, Tổng Tu Nghị XXIII đã bầu chọn Sơ Reboso Maria Nieves làm Tổng Cố Vấn Đào luyện.