Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Tân Phó Bề Trên Tổng Quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ: Sr. Chiara Cazzuola

Tân Phó Bề Trên Tổng Quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ: Sr. Chiara Cazzuola

Email In PDF.

Roma. Vào lúc 16 giờ 20 ngày 25.10.2014, Tổng Tu Nghị (TTN) XXIII đã bầu chọn Sơ Chiara Cazzuola vào vai trò Phó Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Phó Bề Trên Tổng Quyền là Tổng Cố Vấn đầu tiên trong Ban Tổng Cố Vấn và là cộng tác viên thứ nhất của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền trong nhiệm vụ sinh động đời sống và sự trung thành sáng tạo trong Hội Dòng.

Sơ Chiara sinh năm 1955 tại Campiglia Marittima - Livorno (Italia). Sơ gia nhập Hội Dòng tại Tỉnh Dòng Toscana, sống những năm đào luyện ban đầu ở Castelgandolfo (Roma) và tuyên khấn lần đầu tại đây vào ngày 05.08.1975.

Sơ Chiara tốt nghiệp cử nhân văn chương và dạy học trong nhiều năm, sau đó làm hiệu trưởng của trường trung học. Sơ cũng là ủy viên cấp cộng đoàn và cấp Tỉnh Dòng của Phong trào Thể Thao Giới Trẻ Sa-lê-diêng (PGS) và đã có nhiều kinh nghiệm mục vụ trong vai trò Điều phối viên Tỉnh Dòng về Mục vụ Giới trẻ. Sơ Chiara đã là Bề trên cộng đoàn và Cố Vấn Tỉnh. Khi ba Tỉnh Dòng Emiliana, Ligure và Toscana sát nhập với nhau, Sơ là thành viên của Ban Cố Vấn Tỉnh đặc trách về đào luyện và đã đóng góp hữu hiệu trong bước tiến hiệp thông, linh đạo với phong cách đơn sơ và tôn trọng nhân vị.

Năm 2007 Sơ Chiara được bổ nhiệm làm Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Emiliana-Ligure-Toscana Đức Mẹ trong nhà Tiệc ly, với trụ sở đặt tại La Spezia (ILS).

Tại TTN XXII (2008), Sơ được bầu chọn làm Kinh lý viên và đã sẵn sàng đón nhận với những lời sau: "Trong lòng phó thác cho Thánh ý Chúa và tin tưởng vào sự trợ giúp của Ngài, tôi thưa vâng". Trong nhiệm kỳ sáu năm vừa qua Sơ đã thăm viếng những Tỉnh Dòng của Mỹ Châu và Âu Châu, và đã có kinh nghiệm phong phú về Sa-lê-diêng tính và liên văn hóa. Sơ trao ban tình thương vô hạn cho từng chị em và từng thực tại mà Sơ thăm viếng, lạc quan, tươi cười và tốt lành, có khả năng nhận lấy những mầm sống và hy vọng nơi mỗi người và mỗi biến cố. Là một người trong sáng và hứng khởi với ơn gọi FMA, có một lòng say mê đối với người trẻ và diễn tả khả năng tương quan ngay thẳng, hồn nhiên, cộng tác.

Mẹ Bề Trên Tổng Quyền đã chọn Sơ làm Điều hành viên của TTN XXIII và trong TTN này Sơ đã được bầu chọn làm Phó Bề Trên Tổng Quyền, cùng chia sẻ với Mẹ Bề Trên Tổng Quyền việc sinh động và điều hành Hội Dòng. Khi Mẹ Bề Trên Tổng Quyền hỏi sau kết quả của cuộc bỏ phiếu: "Chị có nhận không?", Sơ Chiara đã xúc động trả lời: "Tôi tín thác nơi Chúa và nơi Đức Maria Phù Hộ. Vì thế tôi Xin Vâng!"