Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ: Mẹ Yvonne Reungoat

Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ: Mẹ Yvonne Reungoat

Email In PDF.

Roma (Italia). Vào lúc 9 giờ 35 sáng ngày 24.10.2014, ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên, các tu nghị viên đã tái bầu chọn Sơ Yvonne Reungoat là Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, người kế vị thứ 9 của Mẹ Maria Domenica Mazzarello. Đây sẽ là nhiệm kỳ Bề Trên Tổng Quyền thứ hai của Mẹ.

Cha Bề Trên Cả Angel Fernandez Artime là một trong những người đầu tiên đã chúc mừng và chia sẻ niềm vui với Mẹ Yvonne và các tu nghị viên. Một tràng pháo tay dài và nồng nhiệt đã vang lên sau lời công bố chính thức này.

Mẹ Yvonne Reungoat năm nay 69 tuổi, sinh ngày 14.01.1945 tại Plouenan, nước Pháp, và được 49 năm khấn Dòng. Mẹ đã ở trong Ban Tổng Cố Vấn 18 năm và là Bề Trên Tổng Quyền từ năm 2008.

Mẹ đã phục vụ quyền bính từ năm 1983 với tư cách là Giám Tỉnh của các Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Pháp. Năm 1990 Mẹ được bổ nhiệm làm đại diện của các Giám Tỉnh Tây Ban Nha và Pháp tại các nước miền Tây Châu Phi, một nhiệm vụ làm cho Mẹ biết thêm những thực tại khác của Hội Dòng, và trong cùng năm đó tham dự Tổng Tu Nghị XIX. Vào năm 1991, Mẹ được bầu làm Bề Trên của Tỉnh Dòng Châu Phi Mẹ Thiên Chúa với trụ sở đặt tại Lomé (Togo). Trong những năm này, Mẹ đã dành ưu tiên cho những tương quan với các sơ, quan tâm đến những thiếu nữ trong thời gian đào luyện, cộng tác với Gia đình Sa-lê-diêng, đào luyện các linh hoạt viên và dành tình yêu đặc biệt đối với người nghèo khổ hơn.

Trong Tổng Tu Nghị XX (1996) Mẹ được bầu chọn làm Mẹ Kinh lý. Trong nhiệm kỳ 6 năm này, Mẹ đã thăm viếng các cộng đoàn và gặp gỡ các FMA của 6 Tỉnh Dòng Châu Mỹ La tinh, 4 Tỉnh Dòng Châu Âu và Tỉnh Dòng Hàn Quốc.

Trong Tổng Tu Nghị XXI (2002) Mẹ được bầu chọn làm Phó Bề Trên Tổng Quyền. Bằng tình yêu mẫu tử, Mẹ đã đồng hành với các cộng đoàn trực thuộc Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, điều phối chương trình và tổ chức các khóa đào luyện cho các Tân Giám Tỉnh, hỗ trợ việc cộng tác của Hội Dòng với Hiệp hội Lịch sử Sa-lê-diêng (ACSS). Vào năm 2004, Mẹ thăm viếng các cộng đoàn của Tỉnh Dòng Thánh Teresa ở Madrid và năm 2005 thăm viếng Tỉnh Dòng Đức Mẹ Châu Phi ở Cộng hòa Công-gô.

Trong Tổng Tu Nghị XXII năm 2008 Mẹ được bầu chọn làm Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Trong Tổng Tu Nghị XXIII này (là Tổng Tu Nghị thứ 6 mà Mẹ tham dự), Mẹ được tái bầu chọn làm Mẹ Tổng Quyền, nhiệm kỳ thứ hai. Khi Sơ Ciriaca Hernández, tu nghị viên có nhiều năm khấn dòng nhất, hỏi Mẹ có nhận nhiệm vụ được trao phó không, thì Mẹ Yvonne xúc động trả lời: "Tôi đón nhận! Xin cám ơn về sự tín nhiệm của các chị em. Tôi cảm thấy được nâng đỡ bởi câu Kinh Thánh "Chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh". Tôi hoàn toàn phó thác cho Đức Maria và đón nhận lời mời gọi của Mẹ: "Hãy làm những gì Ngài bảo".

Xin chúc mừng Mẹ Yvonne!