Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 23/10/2014 – Hành trình của Kế hoạch Mornese và Kế hoạch Giêrusalem

23/10/2014 – Hành trình của Kế hoạch Mornese và Kế hoạch Giêrusalem

Email In PDF.

Roma. Thứ sáu vừa qua, Sr. Maria Américo Rolim, Sr. Monica Menegusi và Sr. Maria Ko, cùng với các chị em trong Ban Đào Luyện và các Sinh Động Viên của các Kế hoạch Mornese và Gerusalem theo những ngôn ngữ khác nhau đã trình bày cho các tu nghị viên (TNV) hành trình của các Kế hoạch này.

Kế hoạch Mornese, phát khởi bởi một vài chị em ở Châu Mỹ Latinh và bởi niềm say mê mang tính chất đoàn sủng của mẹ Marinella “như một hạt giống nhỏ”, đã được phát triển và lớn lên như một kinh nghiệm đào luyện trường kỳ thật ý nghĩa. Các TNV cảm thấy thú vị khi được biết những bước tiến đầu tiên của 20 năm ra đời của nó: những nguyên nhân từ nguyên thủy của hành trình, các nhân vật chính và diễn tiến xuyên qua các Tổng Tu Nghị.

Trong sáu năm nay, một mặt tiếp tục đề xuất kinh nghiệm này cho tất cả các FMA (Pháp, Anh, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha), mặt khác, đã mở rộng cho các đối tượng khác: FMA-Sinh Động Viên cộng đoàn và FMA-những người đời nam nữ. Các tham dự viên nam nữ đã cảm thấy được kiến nghị để canh tân căn tính đoàn sủng và tái say mê vì sứ mệnh cho và với những người trẻ trong hôm nay. Họ đã sống kinh nghiệm như sự trở về với một nguồn mạch tái ban tặng sinh lực và năng động cơ ơn gọi. Kiện cường cảm thức thuộc về, tạo điều kiện cho một viễn ảnh rộng rãi hơn về Hội Dòng bằng cách mở ra cho nguồn phong phú của tính hoàn vũ.

Trong 8 năm tuổi đời của mình, Kế hoạch Giêrusalem đang từ từ kiện cường bằng cách cống hiến cho các tham dự viên một cơ hội để tái khám phá những gốc rễ Thánh Kinh của linh đạo Salediêng. Điều này giúp ý thức mạnh mẽ hơn về sự gắn kết chặt chẽ giữa Lời Chúa và đoàn sủng salediêng, giữa ơn gọi và sứ mệnh, trên cả quan điểm của việc đồng hành những người trẻ. Sự liên kết hài hòa của một địa dư, một lịch sử, một cuốn sách, một dân tộc đã là sợi chỉ đỏ của các kinh nghiệm đã thực hiện trong chân trời của mầu nhiệm cứu độ, của đoàn sủng, của sứ mệnh. Kế hoạch này đã cung cấp những yếu tố chú giải thánh kinh, thần học, linh đạo, mục vụ thánh kinh, Phụng vụ, phong trào đại kết, lịch sử, đại lý, khảo cổ học.

Trong hai Kế hoạch, kinh nghiệm của hành hương tới các nguồn mạch của đời sống Kitô giáo và đoàn sủng cũng đã được phong phú nhờ những cuộc tham quan các thánh địa và salediêng với sự hướng dẫn, được cử hành trong kinh nguyện; qua những cuộc gặp gỡ với những con người của đoàn sủng và Giáo Hội, với các cộng đoàn FMA và SDB; qua những cử hành Phụng vụ, những bài đọc cầu nguyện Lời Chúa và suy tư cá nhân; bằng những phòng thử nghiệm thực hành, những chia sẻ của đời sống cộng đoàn và kinh nguyện.

Phần trình bày được kết thúc với những gợi mở cho tương lai trong viễn tượng của một sự tiếp nối sau này về các Kế hoạch Giêrusalem và Mornese: mở rộng equipe sinh động với những đề nghị đào luyện khác nhau cho các ngôn ngữ và các nhóm với sự lôi cuốn hút thêm những người đời. Đảm bảo sự tiếp nối đào luyện các tham dự viên nam nữ. Nghĩ tới một đề xuất theo phong cách của hai Kế hoạch, cả cho các sinh động viên trẻ. Cống hiến sự tiếp nối đào luyện trên bình diện Tỉnh Dòng/địa phương trong chân trời của đào luyện trường kỳ. Hiện thực một Kế hoạch cho sự chuẩn bị các sinh động viên tương lai sau này.

“Mọi nguồn gốc của tôi ở nơi người”: câu Thánh vịnh ngắn này gồm tóm kinh nghiệm của các tham dự viên các Kế hoạch khi nghĩ tới Giêrusalem như người mẹ thiêng liêng của tất cả mọi dân tộc và Mornese như nguồn mạch của đoàn sủng. Sự trở về với “hồng ân nguyên thủy” và kinh nghiệm có sức biến đổi đã kiện cường nơi nhiều FMA và những người đời nam nữ sự tái khám phá rằng “tất cả chúng ta đều sinh ra tại đó”.

Sr. Caty FMA chuyển ngữ