Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 20/10/2014 – Kết thúc những cuộc gặp gỡ để đào sâu chủ đề Tổng Tu Nghị

20/10/2014 – Kết thúc những cuộc gặp gỡ để đào sâu chủ đề Tổng Tu Nghị

Email In PDF.

Roma. Khởi đầu tuần mới, thứ hai ngày 20 tháng 10, cũng là ngày kết thúc việc đào sâu chủ đề của Tổng Tu Nghị (TTN). Tất cả các tu nghị viên (TNV) đã nỗ lực dành nhiều ngày cho kinh nguyện, suy tư cá nhân, đối thoại trong mười ba Ủy ban, trao đổi trong các phiên họp khoáng đại một cách sâu xa.


Hai điểm chính cuối cùng đã lôi cuốn mọi người vào trong những kinh nghiệm sống còn của các cộng đoàn. Vì vậy, nhịp độ làm việc rất sống động và nghiêm túc.

Trong điểm chính thứ 4, mọi người trao đổi trên chất vấn: VỚI TẤT CẢ SỰ ĐÀO LUYỆN MÀ TA ĐÃ LÃNH NHẬN TẠI SAO ĐỜI SỐNG VẪN KHÔNG THAY ĐỔI? Từ Tài liệu làm việc đã nêu lên một số điều cơ bản về đào luyện các FMA và toàn Cộng đoàn giáo dục: thực hiện những chiến lược thuật và tiến trình để đáp ứng nhu cầu nội tâm và thống nhất nội tâm; thức tỉnh các cộng đoàn để trở thành nơi đào luyện trường kỳ hơn; đánh giá sự hiện diện của các FMA trẻ để cùng năng hóa một nền văn hóa ơn gọi đích thực; chất vấn về những kinh nghiệm bỏ đời tu, tìm kiếm những kinh nghiệm linh đạo khác hay hình thức khác của đời tu và cộng đoàn.

Trước những yếu tố đưa ra trên đây, các TNV đã có những trực giác với những tư tưởng sâu xa, những viễn tượng độc đáo, với ước muốn đem một luồng khí mới vào trong các Cộng đoàn.

Điểm chính cuối cùng, cũng là tổng hợp của những suy tư của những tuần qua, trao đổi về một câu hỏi khá thách thức: CHÚNG TA CHỈ TÁI THIẾT HAY CHÚNG TA ĐANG LÀM MỘT ĐIỀU GÌ MỚI? Cả về khía cạnh này, có những yếu tố giúp đem lại ý nghĩa cho sức sinh động của đoàn sủng. Cách đặc biệt: can đảm phân định đích thực để đáp ứng những đòi hỏi của đoàn sủng ngày nay; sức mạnh mới cho phong cách sinh động và lãnh đạo với sự lôi cuốn vào một tiến trình được chia sẻ, khởi đi từ một giấc mơ chung về tương lai; quan tâm hàng đầu tới đời sống thiêng liêng, một sự đào luyện vững chắc về văn hóa, sư phạm và sa-lê-diêng; khả năng hoán cải, thanh luyện, xuất hành thiêng liêng đưa tới việc nhìn tương lai với sự tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ tiếp tục ở sát cạnh chúng ta; gia tăng các cộng đoàn liên văn hóa cũng như đồng hành và đỡ nâng những người di dân.

Các nội dung đã đề xuất và gạn lọc trong các Ủy ban và trong các phiên họp khoáng đại giờ đây được ủy thác cho Ủy ban biên soạn đã từ lâu suy nghĩ về cách thế để lên khuôn Tài liệu của Tổng Tu Nghị. Cuối tuần trước, Ủy ban này đã bắt đầu chia sẻ trong Cử tọa TTN về cấu trúc dàn bài. Sau một thời gian suy tư, các TNV đã cùng đón nhận bản phác thảo để xúc tiến việc biên soạn.

Sr. Caty FMA chuyển ngữ