Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 20/10/2014 – Ngôi Nhà để diễn tả căn tính đoàn sủng và truyền giáo

20/10/2014 – Ngôi Nhà để diễn tả căn tính đoàn sủng và truyền giáo

Email In PDF.

"Ngôi nhà của chúng ta là một ngôi nhà của ký ức có cội rễ Kinh Thánh và đoàn sủng sâu xa. Như những người Con Đức Mẹ Phù Hộ, hôm nay, chúng ta được mời gọi để diễn tả căn tính đoàn sủng và truyền giáo của mình.

Chúng tôi đã phỏng vấn Sơ Emilia Musatti, Phó Bề trên Tổng Quyền, và Sơ Piera Cavaglià, Tổng Thơ ký, để đào sâu một vài đặc nét đoàn sủng của Hội Dòng.


Là phó Bề trên Tổng Quyền nghĩa là có một tầm nhìn rộng trên Hội Dòng. Làm thế nào để giúp các Cộng đoàn lớn lên trong một não trạng vượt trổi những ‘ranh giới’ của mình?

Sr. Emilia Musatti: Từ Mornese tới thế giới. Đó là hành trình mà Hội Dòng đã hoàn thành trong 142 năm lịch sử của mình, bằng cách đạt tới những chân trời địa lý và truyền giáo không thể tưởng tượng được. Là thành viên của Ban Tổng Cố Vấn, tôi được hít thở những chiều kích vĩ đại này, và mang trong con tim lòng biết ơn vì nhiều chị em và người đời, trong các bối cảnh khác nhau, với tính sáng tạo và niềm can đảm, đã liên tục tìm kiếm những nẻo đường để cống hiến những đáp trả đoàn sủng cho những người trẻ bị đe dọa trong đời sống và trong tương lai của họ.

Trong Tổng Tu Nghị, được hít thở bầu khí hoàn vũ, “rạng ngời” nguồn phong phú và vẻ đẹp ơn gọi của chúng ta, chúng tôi được chất vấn để sống những tiến trình hoán cải, những hành trình mới của tình liên đới giáo dục với những người trẻ của thế giới. Quả thật, đoàn sủng thì sống động, mang những chiều kích lớn hơn là kinh nghiệm cá nhân.

Làm thế nào để giúp các cộng đoàn sống kinh nghiệm này? Tôi nghĩ rằng điều quan tâm đầu tiên là mở rộng sự chú ý của con người và cộng đoàn với những thách đố mà ngày nay cuộc sống của dân chúng trong và ngoài các cộng đoàn giáo dục đang trải qua; cảm thấy mình là thành phần của một nhân loại trong hành trình; vun trồng niềm say mê vì sự sống của các thế hệ mới; nhận biết và cảm thấy những chọn lựa và những kinh nghiệm mà Hội Dòng đang hiện thực tại các nơi trên thế giới là của mình. Cảm thấy thực sự mình là thành phần của một Gia đình vĩ đại. Đây là một lời mời gọi đối với người có trách nhiệm đào luyện và sinh động cộng đoàn: giúp các chị em cống hiến cho đời thường những đôi cánh và những chân trời vĩ đại, cho họ hít thở tràn đầy và cống hiến niềm tin tưởng và hy vọng cho cuộc sống và sứ mệnh của FMA và những người đời. Cảm thấy cùng với nhiều người mình là một dân tộc truyền giáo đang trong hành trình, trong đó Thiên Chúa hiện diện và Ngài luôn đi bước trước!

Sứ mệnh đã được ủy thác cho sơ để là “người bảo vệ sự sống và lịch sử của Hội Dòng” có nghĩa là gì?

Sr. Piera Cavaglià: Là người bảo vệ sự sống và lịch sử của Hội Dòng đã là một sứ mệnh của ân sủng và một nỗ lực của trách nhiệm. Tiên vàn nó là một ân huệ có thể nhận biết hành trình của Hội Dòng trong thế giới gần như từng ngày, từng giờ. Nó là một diễn tiến năng động không thiếu những thách đố, nhưng luôn rộng mở cho những mời gọi mới của Thiên Chúa. Ngài kiến nghị chúng ta mỗi ngày, trong mọi thực tại, để làm cho đoàn sủng được ngời sáng và sống động hơn. Điều này được chứng kiến xuyên qua mối tương quan với các Giám tỉnh và xuyên qua tài liệu nhận được hay gửi đi. Mỗi tài liệu là một mảng đời, sống làm nên lịch sử và thiết lập lịch sử.

Nhưng bảo vệ sự sống của Hội Dòng là một trách nhiệm của mỗi FMA trên bình diện địa phương và Tỉnh Dòng, vì vậy, tôi tìm cách hun đúc cảm thức lịch sử và quan tâm tới hồ sơ cả nơi các Thư ký tỉnh, vì tới lượt họ có thể là trung gian sống động cho từng FMA và cộng đoàn. Cảm thức về lịch sử của Hội Dòng giúp vun trồng cảm thức thuộc về và làm cho tầm ý thức rộng mở hơn về trách nhiệm mở ra cho tương lai để thiết lập đoàn sủng trong lòng trung thành sáng tạo.

Làm thế nào để khuôn mặt đa văn hóa của đoàn sủng được luôn hữu hình hơn?

Sr. Emilia Musatti: Hội Dòng là một Gia đình duy nhất với đa dạng khuôn mặt, văn hóa và ngôn ngữ. Một nguồn phong phú không chia rẽ nhưng minh chứng sự duy nhất xoay quanh cùng đoàn sủng, cùng ơn gọi chung.

Tính đa văn hóa đã là khuôn mặt của rất nhiều cộng đoàn trong Hội Dòng, cho thấy tính năng động truyền giáo của nó và chọn lựa minh nhiên để thiết lập những hiện diện đa văn hóa, như đáp ứng giáo dục cho hiện tượng di dân đang đánh dấu thời điểm của chúng ta.

Đó là một tiến trình rộng mở giúp các con người và cộng đoàn ra đi khỏi những ranh giới văn hóa và địa lý của mình và cảm thấy là những công dân của thế giới, bằng cách trở thành dấu chỉ của sự hiệp thông trong một thực tại thường bị ghi nhận bởi chủ trương bảo thủ văn hóa và tôn giáo.

Như thế chúng ta minh chứng rằng có thể làm cho hội nhập cả những khác biệt khi có một niềm say mê chung: sự sống của những người trẻ, ý muốn trao ban Chúa Giêsu cho họ ngang qua sứ mệnh giáo dục.

Cận kề Đại Hội Lịch sử Quốc tế 200 năm. Đâu là những nguyên nhân đã thúc bách để tổ chức một biến cố nhằm đào sâu không phải con người Don Bosco cách trực tiếp, nhưng điều ngài đã khơi nguồn và tiếp tục sau ngài?

Sr. Piera Cavaglià: Có nhiều nguyên nhân đã thúc đẩy Cha Pascual Chavez Villanueva tổ chức một Đại Hội quốc tế về Lịch sử salediêng: trước hết là một món quà ý nghĩa mà các SDB và FMA kính dâng Don Bosco dịp Đệ Nhị Bách Chu Niên, họ đã cùng suy tư về đoàn sủng của Đấng Sáng Lập. Quả vậy, sự chuẩn bị, qua một Ủy ban tổ chức và ba nhóm nghiên cứu đã là một dấu chỉ đẹp của sự hiệp thông và nghiên cứu được cùng thực hiện.

Ngoài ra, muốn đào sâu không chỉ diện mạo lịch sử của Don Bosco, vốn sẵn có vô số nghiên cứu, nhưng là đưa ra ánh sáng những khía cạnh của sự phát triển đoàn sủng của Don Bosco trong thế giới, từ ngày ngài từ trần cho tới năm 1950. Chủ ý là chứng minh bằng tài liệu, với những thể loại lịch sử và vì vậy, với sự vững chắc của các tài liệu và nghiên cứu mà hôm nay Don Bosco còn sống động và đoàn sủng được hội nhập trong thời gian và không gian trong các chiều kích sư phạm và thiêng liêng, là một đoàn sủng dậy men nền văn hóa và thiết lập nền văn hóa khởi đi từ đề xuất giáo dục và từ sự can trường truyền giáo, vốn là đặc nét của nó. Chính vì vậy, Đại Hội sẽ bắt đầu từ phần trình bày đoàn sủng salediêng trên thế giới trong Hội Dòng SDB cũng như trong Hội Dòng FMA và sẽ mở ra bằng những tương quan và truyền thông, giúp ta đào sâu sự phát triển tại một số Châu lục.

Sr. Caty FMA chuyển ngữ