Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 17/10/2014 – Là ngôi nhà trong con tim của Châu Âu

17/10/2014 – Là ngôi nhà trong con tim của Châu Âu

Email In PDF.

Roma. Vào buổi trưa thứ năm ngày 16, tại phòng họp Tổng Tu Nghị (TTN), các Chủ tịch của những Liên Tỉnh Châu Âu và Trung Đông: suor Benedìcte Pittì (CIEM), suor Maria Lujan (CIEP) và suor Anna Razionale (CII) đã trình bày quá trình "Suy tư Châu Âu-Trung Đông” với mục đích không chỉ làm cho biết, nhưng là để cùng chia sẻ kinh nghiệm đã sống hành trình này và những bước tiến mà các Tỉnh Dòng liên hệ đã thực hiện cho việc tái sinh động đoàn sủng.


Hành trình đã khởi đầu từ năm 2010 với sự thiết lập một Ủy ban do Mẹ Tổng Quyền Yvonne Reungoat chủ tọa, và được sự điều phối của suor Emilia Musatti, Phó Bề Trên Tổng Quyền, người mà Liên Tỉnh CII tham chiếu, trong sự hợp tác với các vị Tổng Cố Vấn liên hệ của các Liên Tỉnh Châu Âu, suor Carla Castellino (CIEM) và suor Maria del Carmen Canales (CIEP). Ủy ban có mục tiêu là qua đối thoại với các Giám Tỉnh, đồng hành với tiến trình "Suy tư Châu Âu-Trung Đông” cống hiến đóng góp nghiên cứu, tham khảo và đề xuất cho việc tái sinh động đoàn sủng. Các thành viên của Ủy ban bao gồm các Chủ tịch của các Liên Tỉnh Dòng, bốn FMA đại diện của các Liên Tỉnh Châu Âu và một FMA Chủ tịch của Liên Hiệp Bề trên Thượng Cấp Châu Âu (UCESM).

Một vài chất vấn được nêu lên vào khởi đầu tiến trình, như sợi chỉ đỏ dẫn dắt tiến trình: "Châu Âu cần điều gì? Làm thế nào để nói lại đoàn sủng cho Châu Âu và Trung đông? Với những tiềm năng nào? Hôm nay, diễn tả thế nào nguồn phong phú ơn gọi tại Châu âu? Làm thế nào để ý thức về sự thay đổi đã xảy ra tại Châu Âu và đâu là những yêu cầu đào luyện trên tất cả mọi bình diện?". Hướng suy nghĩ và bước đi của Châu Âu: “Loan truyền cho những người trẻ hôm nay Tin mừng của hy vọng với sức mạnh ngôn sứ của đoàn sủng”, đã hướng dẫn trọn tiến trình và nỗ lực nhằm đảm bảo ý nghĩa của đoàn sủng đã được đâm rễ sâu trong chính Châu Âu này.

Những hướng dẫn chương trình được soạn thảo đã thôi thúc các Giám tỉnh và các cộng đoàn tỉnh đảm nhận tiến trình với trách nhiệm và sự tin tưởng, để là những con người và cộng đoàn ‘huyền nhiệm và ngôn sứ’ rộng mở cho lãnh thổ địa phương và đồng trách nhiệm với những người đời, để thiết lập cộng đoàn ơn gọi, để đảm nhận nỗ lực Rao Truyền Tin mừng với lời loan báo minh nhiên về Chúa Giêsu.

Cho đến nay, những kinh nghiệm đã trải qua thật là ý nghĩa, về công việc, sự hiểu biết và sự thay đổi tiệm tiến về não trạng được hỗ trợ nhờ mối tương quan và việc đánh giá những khác biệt. Điều đó đã nâng đỡ một vài quyết định nhằm nỗ lực để đọc lại những thực tại của Tỉnh dòng trong một viễn ảnh cùng nhau cho một tái định vị địa lý ‘Tin Mừng’ hơn. Điều này cũng cho phép ý thức rằng tại Châu Âu-Trung Đông có những Tỉnh dòng trên bước đường tái cấu trúc và những Tỉnh dòng trong tiến trình mở rộng đoàn sủng.

Hành trình luôn rộng mở và trong phân định: cần đừng để mất đi viễn cảnh về những tiến trình rộng mở và nền tảng như liên văn hóa và rao giảng Tin Mừng, đào luyện, sinh động và lãnh đạo. Quan trọng là kiện cường những bước tiến để cảm hóa trong các cộng đoàn, xuyên qua những kinh nghiệm cụ thể và tạo nên một hiệp lực luôn lớn mạnh hơn với các bước tiến đã thực hiện từ các lãnh vực và các cơ chế khác đang hoạt động trong Hội Dòng.

Tiếp tục tiến trình này này biểu hiện một nỗ lực trách nhiệm trong những đối chiếu với sức sống của đoàn sủng tại Châu Âu, tại Trung Đông và trong toàn thể Hội Dòng.

Cử tọa TTN đã rất đánh giá cao bài phát biểu của ba Chủ tịch Liên tỉnh Châu Âu, như đã được diễn tả qua những chia sẻ sau khi nghe bài phát biểu.

Sr. Caty FMA chuyển ngữ