Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 15/10/2014 – Các Tu nghị viên đã đi được nửa chặng đường

15/10/2014 – Các Tu nghị viên đã đi được nửa chặng đường

Email In PDF.

Roma. Trong tuần này, công việc của Tổng Tu Nghị (TTN) XXIII đi đến giai đoạn làm việc cao độ, dành trọn vẹn cho việc nghiên cứu chủ đề của Tổng Tu Nghị, với việc tham khảo đặc biệt vào các bản văn của Thư luân lưu 934, Tài liệu làm việc Hiến Luật. Từ trong những tháng trước TTN, các tu nghị viên (TNV) đã có thời gian suy tư và đào sâu chủ đề.


Trong những ngày này, việc tìm ra những nẻo đường cho tương lai đòi mỗi người cầu nguyện, chất vấn, đối chiếu, diễn tả những trực cảm của mình cho những bước tiến của Hội Dòng. Điều căn bản là cầu nguyện và xin ơn Chúa Thánh Thần, trong niềm xác tín rằng Ngài hướng dẫn những bước tiến của chúng ta, đời sống của chúng ta, lịch sử của chúng ta. Ngài là nhân vật chính của TTN! Với ánh sáng này, mọi thời điểm đều được thấm được sự hiện diện của Ngài, có những lúc như “chạm được Ngài”!

Nỗ lực chính của việc chuẩn bị cho TTN XXIII là hiểu biết và thấm sâu Tài liệu làm việc cũng như nỗ lực xem xét một số câu hỏi được đề xuất. Trong những tuần này, các TNV trao đổi một cách sống động trên những câu hỏi làm nền cho năm điểm chính. Cho đến bây giờ đã trao đổi trên ba điểm chính:

* Làm thế nào để loan báo Chúa Giêsu trong một thế giới chuyển biến, cho một thế hệ đổi thay?

* Hôm nay, đâu là viễn ảnh mới của cộng đoàn với những người trẻ để là ngôn sứ về đời tu sa-lê-diêng?

* Chúng ta đặt mình trong nền văn hóa truyền thông như thế nào?

Hôm nay, ngày 15 tháng 10, lễ thánh nữ Têrêsa Avila, Đấng Bảo trợ của chúng ta, các TNV bắt đầu suy tư về điểm thứ tư, rất cam go: “Với tất cả sự đào luyện mà ta đã lãnh nhận tại sao đời sống vẫn không thay đổi?”

Phương pháp làm việc cho thấy tính hiệu năng và sự lôi cuốn của nó. Sau phần trình bày về điểm chính tại phòng họp TTN, là thời gian để cầu nguyện và suy tư cá nhân, lưu ý tới một số tài liệu hỗ trợ. Trong suy tư cá nhân và trong các Ủy ban làm việc, điểm chính được đào sâu dựa trên ba câu hỏi: Đâu là những thách đố nổi lên từ điểm chính này đối với Hội Dòng ngày hôm nay? Nó yêu cầu ta những thay đổi não trạng nào? Đâu là những chọn lựa ta được mời gọi để đảm nhận?

Công việc được tiến hành với những thời điểm suy tư cá nhân, đối thoại trong các Ủy ban, họp khoáng đại, không gian trong đó mỗi người - dựa trên sự đăng ký trước - có khả thế diễn tả những ý tưởng, quan điểm, góp ý về những chọn lựa mà các Ủy ban đã nêu lên và được trình bày trong bản đúc kết. Mỗi người diễn tả những ý kiến của mình trong bầu khí tự do, với sự trân trọng và tiếp nhận.

Việc đào sâu chủ đề qua năm điểm chính sẽ tiếp tục cho đến thứ ba 21.10, sau đó là bắt đầu thời gian phân định để bầu Mẹ Tổng Quyền và Ban Tổng Cố Vấn.

Sr. Caty FMA chuyển ngữ