Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 10/10/2014 – Cùng nhau trong cộng đoàn giáo dục

10/10/2014 – Cùng nhau trong cộng đoàn giáo dục

Email In PDF.

Roma. Trong cử hành TTN XXIII này, lần đầu tiên với một hình thức mới, các tu nghị viên đã sống một thời điểm suy tư và trao đổi về chủ đề của Tổng Tu Nghị với sự tham gia của những người đời nam nữ, đại diện của các cộng đoàn giáo dục hiện diện tại các vùng khác nhau trên thế giới.

(Xem thêm hình)

Cuộc gặp gỡ đã khởi đầu với lời chào của Mẹ Tổng Quyền vào chiều thứ năm ngày mồng 9, và qua một thời gian để quen biết nhau, đã thể hiện cách năng động và đầy sức sống, trong đó mỗi đại diện của các cộng đoàn giáo dục giới thiệu về mình và Liên tỉnh mà mình thuộc về: CIAM, CIAO, CIB, CIEM, CIEP, CICSAL, CII, CIMAC, CINAB, PCI, NAC. Ngoài ra còn có những đại biểu của VIDES, các Cựu Học Viên nam/nữ và các Cộng tác viên salediêng. Tất cả đều diễn ra trong một bầu khí ấm áp của gia đình và của niềm vui sa-lê-diêng.

Trong lời chào, Mẹ Yvonne đã khẳng định: «Sự hiện diện của chúng ta, của mỗi chúng ta, cũng như của Cử tọa mà chúng ta làm nên không phải là tình cờ! Chúng ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn và Ngài có một kế hoạch tình yêu cho chúng ta, và ngang qua chúng ta, cho thế giới và Giáo Hội. Chúng ta luôn có cái gì đó để cống hiến và để trao ban. Tôi đoan chắc rằng không một ai sẽ bỏ qua cơ hội quí báu này”. Rồi Mẹ đã mời gọi mỗi người hãy mang mặc một cung cách "tự do nội tâm, lắng nghe tận độ sâu, vui tươi và tin tưởng lẫn nhau, trân trọng và thân tình".

Ngày thứ sáu 10 tháng 10 đã bắt đầu với giờ phút cầu nguyện và kế tiếp là việc trình bày ngắn gọn về hành trình mà các tu nghị viên đã trải qua từ đầu cho tới giờ.

Rồi những người đời nam nữ đã chia sẻ suy tư của mình khởi đi từ nội dung của tài liệu chuẩn bị TTN với 4 điểm chính: niềm vui được ở với những người trẻ, gia đình, văn hóa truyền thông, những thách đố cho sứ mệnh rao giảng Tin Mừng.

Vào buổi trưa các FMA và những người đời đã gặp nhau trong các nhóm theo từng ngôn ngữ để đối thoại về Cộng đoàn giáo dục, nhất là khởi đi từ một vài gợi ý trong tài liệu chuẩn bị TTN với câu hỏi: "Làm sao để là một cộng đoàn giáo dục mang tính ngôn sứ và đoàn sủng?" Mỗi nhóm đã trao đổi, đào sâu và nêu rõ những cung cách, những thay đổi hay những điều kiện thiết yếu để các Cộng đoàn giáo dục "cùng với những người trẻ là ngôi nhà để Phúc Âm hóa".

Sau đó, bản đúc kết của các nhóm được trình bày cho toàn cử tọa TTN, và tiếp đến là đối thoại để đào sâu và chia sẻ những kinh nghiệm nhằm kiện cường cảm nhận mình là cộng đoàn đang trong hành trình.

Để đúc kết, Mẹ Tổng Quyền đã nhấn mạnh không chỉ sự phong phú của các nội dung, nhưng cả kinh nghiệm sống đã được chia sẻ: "Là cộng đoàn trong hành trình có nghĩa là năng hóa và kiện cường điều đã đang thực hiện; thách đố là biết tạo nên sự hiệp lực, tính hỗ tương, trong linh đạo và sứ mệnh salediêng. Điều này sẽ giúp để xây dựng một tương lai mang tính Tin Mừng hơn được thấm đượm tinh thần gia đình chính là bầu khí nền tảng trong đó diễn tả đoàn sủng".

Vào buổi tối, các tu nghị viên và những người đời đã đón tiếp một nhóm người trẻ tới để cùng tham dự vào thời điểm đầy ý nghĩa của TTN vào hôm sau, thứ bảy 11 tháng 10.

Sr. Caty FMA chuyển ngữ