Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 01/10/2014 – Ngôn sứ đời tu

01/10/2014 – Ngôn sứ đời tu

Email In PDF.

Roma (Italia). Hôm 30 tháng 9 Tổng Tu Nghị (TTN) đã thêm phong phú bởi sự hiện diện của Đức Cha José Rodriguez Carballo, OFM, Thư Ký đặc trách Thánh Bộ các Dòng Tu Đời sống Thánh Hiến và Sống Đời Tông đồ.


Trong bài giảng của Thánh lễ do ngài chủ sự, ngài đã gợi nhắc về mục tiêu của một TTN là một thời điểm của sự phân định cộng đoàn, trong đó lấy những quyết định để sống hiện tại với niềm say mê. Sau đó ngài đã kêu mời các tu nghị viên sống biến cố này như một thời gian của ân sủng, như một điểm dừng của hành trình, để rồi tiếp tục lên đường với nghị lực và can đảm, trung thành với đoàn sủng.

Ngài đã đưa ra ba điểm trong suy niệm của ngài. Thứ nhất: lời kêu mời hãy là những người nữ của niềm tin chứ đừng hạ giá nó, nhưng hãy tái khám phá ra sự tín thác và phó mặc cho Thiên Chúa: «Đức tin hãy là chuẩn mực phân định của các chị em – ngài đã nói – dù là Thiên Chúa soi sáng cho các chị em hay các chị em để cho Ngài sáng soi». Ngài đã nêu rõ trong điểm thứ hai của suy tư là chứng từ vẻ đẹp của đời sống huynh đệ trong cộng đoàn. «Chứng từ của đời sống cộng đoàn là một dấu chỉ ngôn sứ», ngài tiếp lời bằng cách nhấn mạnh rằng tình huynh đệ nghiễm nhiên việc nhìn nhận người khác trong thực chất nhân vị cụ thể của họ, được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Khi nói về đời sống huynh đệ, ngài còn nhấn mạnh rằng đời sống này phải luôn trở thành nhân bản và nhân bản hóa hơn: «Một đời sống thánh hiến mà không làm cho ta nên người nam, người nữ hơn thì không phải là Tin Mừng». Điểm thứ ba là một lời huấn dụ để là những người nữ của niềm hy vọng. Điều này không chỉ là tính lạc quan dựa trên các năng lực của chúng ta, nhưng nó nảy sinh từ niềm tin vào Đức Kitô, Đấng không gì là không thể...

Tiếp đó, các tu nghị viên đã qui tụ trong phòng TTN để nghe Đức Cha Carballo trình bày suy tư về chủ đề: "Ngôn sứ Đời tu trong chân trời của Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng" và ngài đã trả lời cho một số câu hỏi nền tảng.

Ngài đã bắt đầu với việc trình bày về status của Đời sống Thánh Hiến hôm nay và ngài đã xác định: «Đời sống Thánh Hiến sống thời điểm quyết định và tương lai của mình, vốn đã nằm trong hiện tại: tùy thuộc vào việc chúng ta có sống nghiêm túc thời điểm hiện tại, thời điểm của ân sủng, một cơ may của sự tăng trưởng, của sự canh tân sâu xa. Và để sự tăng trưởng, sự canh tân này hiện thực được thì cần đi vào trong một bầu khí của sự phân định và của sự sáng suốt. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là lưu tâm xem xét thực trạng, và như đã được đề cập trong "Vita Consecrata", hãy thực hiện một chọn lựa đáp ứng với Ý Chúa, bằng cách lưu tâm tới ở đâybây giờ. Sự phân định không phải là giữa tốt và xấu: điều này cho thông qua đối với chúng ta là những người đã thực hiện một chọn lựa, nhưng là biết phân biệt điều nào tương ứng với ý muốn của Thiên Chúa và điều nào đi ngược lại (VC n 73)».

Rồi ngài dừng trên nhận định điều đang làm cho Đời sống Thánh Hiến ra xấu: «Điều đang làm cho đời sống thánh hiến ra xấu chính là sự tự qui về mình, cúi gập trên mình, bận tâm hơn để sống còn thay vì loan truyền Tin Mừng. Chúng ta hiện hữu là để cho một sứ mệnh, nếu ta làm mất đi sứ mệnh thì ta làm mất hết ý nghĩa. Điều đang làm cho đời sống thánh hiến ra xấu còn là sự bận tâm về số lượng hơn là về ý nghĩa của mình, về các công cuộc hơn là về sự hiện hữu mang tính ‘ngôn sứ’ của mình, bận tâm về việc "trước giờ vẫn luôn làm như thế" hơn là đi tới các vùng ngoại ô. Đó là một đời sống thánh hiến bị xiềng xích, bị “bệnh thiếu máu thiêng liêng”, thiếu hẳn đi động lực sâu xa, và đi đến chỗ khép mình trong sự tầm thường, khiến không còn sống cho hiện tại với niềm say mê cũng như không nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Sự tầm thường không thể là thước đo của Đời sống Thánh Hiến. Đó còn là một đời sống thánh hiến được đánh dấu bằng sự lười biếng, bằng thứ bất mãn kinh niên (EG 277) khiến cho tâm hồn nên khô héo, bị tê liệt trước bất cứ dự tính nào của lòng trung thành sáng tạo và đưa tới một thứ mỏi mệt trở thành sự 'bất mãn'».

Sau đó, ngài nói lên điều làm cho đời sống thánh hiến phấn khởi vui tươi: sự nhất quán về đời sống và sứ mệnh của nhiều người thánh hiến, lòng trung thành, sự nhất quán và sự thánh thiện, khát vọng mãnh liệt về tính tận căn của Tin Mừng, ý thức về tính Giáo Hội. Cuối cùng ngài đã kết thúc: «Rất cần một đời sống thánh hiến cảm thấy mình đang trong hành trình. Một hành trình trong đó những người thánh hiến là những người đã ‘nhắm thẳng’ vào Đức Kitô, với niềm khao khát đời sống huynh đệ đích thực, ‘tập trung’ vào chiều kích chính yếu đoàn sủng của mình và ‘chia quyền’ để đi vào sứ mệnh trong thế giới ".

Sau bài trình bày của Đức Cha Carballo là cuộc đối thoại trao đổi như cơ hội để đào sâu một vài khía cạnh được nhấn mạnh.

Các tu nghị viên đã tiếp tục triền suy tư cho đến trưa. Sau đó, dưới ánh sáng của những suy tư này, các tu nghị viên tiếp tục làm việc trong các Ủy ban về điểm chính thứ nhất của chủ đề TTN.

Sr. Caty FMA chuyển ngữ