Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Tổng Tu Nghị XXIII FMA: 23/09/2014 - Trình bày và nghiên cứu về bản Tường trình Đời sống của Hội Dòng

Tổng Tu Nghị XXIII FMA: 23/09/2014 - Trình bày và nghiên cứu về bản Tường trình Đời sống của Hội Dòng

Email In PDF.

Ngày 23 tháng 9 được bắt đầu bằng việc trình bày bản Tường trình về Đời sống của Hội Dòng cho các Tu nghị viên. Mẹ Bề Trên Tổng Quyền và Ban Tổng Cố Vấn đã trình bày hành trình của Hội Dòng đã sống trong sáu năm vừa qua, với những bước tiến, những con đường đã thực hiện và những thách đố còn rộng mở.

Mẹ Bề Trên Tổng Quyền đã đọc bản Tường trình với sự tham gia của một vài vị trong Ban Tổng Cố Vấn.

Bản Tường trình được bắt đầu bằng lời dẫn nhập tổng quát, giúp nhận ra định hướng của chủ đề Tổng Tu Nghị kết nối với những hành trình hoán cải trở về với tình yêu của Phương án Sáu năm vừa qua.

Tiếp theo là trình bày về sự hiện diện của các FMA trên thế giới, về mặt số lượng, địa lý và công cuộc. Kế đến là giới thiệu những đường nét sinh động và lãnh đạo của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, Mẹ Phó và Ban Tổng Cố Vấn trong hướng của các tiến trình canh tân sinh động mà TTN XXII đề nghị.

Bản Tường trình được tiếp tục với việc nêu lên sức sống của các Tỉnh dòng mà các Bề trên trong Ban Tổng Cố Vấn cảm nhận trong những dịp kinh lý. Sau đó là phần liên quan tới Tổng Thư ký và Tổng Công hàm. Cuối cùng, bản Tường trình đưa ra những suy tư về hành trình tương lai đang chờ đợi Hội Dòng, khởi đi từ hình tượng ngôi nhà trong bối cảnh Giáo Hội của việc Tân Phúc Âm hóa.

Buổi trưa là thời gian dành cho việc nghiên cứu cá nhân hoặc theo nhóm về bản Tường trình theo những định hướng suy tư và đào sâu.

Việc nghiên cứu và suy tư sẽ được tiếp tục trong ngày 24 và 25 tháng 9.

Vào ngày 26 tháng 9, sẽ có cuộc họp khoáng đại để các Tu nghị viên nói lên ý kiến hoặc nêu câu hỏi với Mẹ Bề Trên Tổng Quyền và Ban Tổng Cố Vấn, và các ngài sẽ trả lời.

Sr. Caty FMA chuyển ngữ