Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Tổng Tu Nghị XXIII FMA: 20/09/2014 - Video "Sơ Angela Vallese"

Tổng Tu Nghị XXIII FMA: 20/09/2014 - Video "Sơ Angela Vallese"

Email In PDF.

Lu Monferrato là một thôn nhỏ nhưng lại là một vườn ươm ơn gọi phong phú cho Giáo Hội, trong đó, có vô số các FMA và SDB. Á thánh Filippo Rinaldi đã sinh trưởng tại đây. Cũng tại nơi đây, sơ Angela Vallese, vị tiên phong của chuyến đi truyền giáo đầu tiên của các FMA đã chào đời.

Năm nay, cử hành bách chu niên từ trần của sơ Angela, và việc cử hành này là một động lực để sống nhiệt tình mới - dấu ấn truyền giáo đã được Don Bosco để lại cho Hội Dòng và đã được Mẹ Mazzarello đảm nhận với lòng hăng say tông đồ đích thực.

Việc cử hành bách chu niên từ trần của sơ Angela Vallese là một cơ hội để nhắc nhớ nhiệt tình truyền giáo vĩ đại của các FMA tiên khởi, những người đã liều cả mạng sống mình trước sự thúc đẩy của khát vọng làm điều tốt, giúp đỡ những ai cần đến và đem Tin Mừng tới tận cùng trái đất...

Xem video

Sr. Caty FMA chuyển ngữ