Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Tổng Tu Nghị XXIII FMA: 13/09/2014 - "Hôm nay, các chị em hãy quyết định mình muốn phục vụ ai"

Tổng Tu Nghị XXIII FMA: 13/09/2014 - "Hôm nay, các chị em hãy quyết định mình muốn phục vụ ai"

Email In PDF.

Mornese (Italia).Tiếp tục hành trình của tuần Tĩnh Tâm. Ngày hôm nay được đánh dấu bằng sự tưởng nhớ mẹ Mazzarello tại Valponasca, và đã đặt sự thánh thiện của Maria Domenica dưới ánh sáng phi thường của sự “bình thường”.

Trong bài suy niệm mà Đức Cha Thomas chia sẻ cho các tham dự viên, ngài đã đặt dấu nhấn trên linh đạo. Đức Cha nói: Linh đạo là nền tảng chính không chỉ của tôn giáo, nhưng của cả nghệ thuật và khoa học, khi họ kiếm tìm và nhìn vào khía cạnh sâu lắng hơn của thực tại. Vì vậy, điểm nhấn của tôi dừng trên độ sâu. Độ sâu của kinh nguyện, độ sâu của đức tin, độ sâu của cuộc sống».


Đức Cha Thomas đã tiếp tục triền suy tư của mình bằng cách biểu tỏ cách thế nghiên cứu khoa học và đức tin, thường nó có cùng những lãnh vực để truy tìm. Ngài đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một đối chiếu giữa khoa học và đức tin cho một cảm thức trách nhiệm và để cống hiến dạng thức chính đáng cho thân phận con người. Dẫu có rất nhiều dự tính để làm cho tư tưởng tôn giáo nín lặng xuyên qua một nghiên cứu khoa học chỉ dựa trên chủ nghĩa duy lý, trong thế giới gia tăng những người vốn kiếm tìm một phương thức để có thể diễn tả và thỏa mãn nhu cầu linh đạo của họ. Như thế, đối với các tín nhân và các tu sĩ, cấp thiết là tự hỏi, bằng cách nào đưa vào thế giới sứ điệp Kitô giáo vốn là sứ điệp của niềm hy vọng để đạt tới chính người mà xem ra họ đã đánh mất. «Đức tin nghĩa là được hạnh phúc trong những thời điểm bất hạnh, có được sự an toàn nội tâm trong các tình trạng bất ổn, sống với những chất vấn không đáp án, lao nhọc với những mâu thuẫn đôi khi vô nghĩa và vô lý. (…) Do đó, ta cần sự hoán cải. Ta phải quyết định bắt đầu lại sau khi đã thất bại trong niềm tin”.

Đối với Đức Cha Thomas «Linh đạo hệ tại ở lấy việc quyết định chính đáng cho mỗi chặng đường và cho từng giây phút của cuộc sống chúng ta, giữa những gì là chính đáng và những gì đã sai lầm; giữa những gì là ích kỷ và những gì là quảng đại. Như Mẹ Maria, khi ta thưa “VÂNG” với điều là chính đáng, đại lượng, dẫu những khó khăn, trái đất rung chuyển, khuấy động để ưng thuận, các tiến trình mang tính vũ trụ thực hiện một bước tới trong thi hành số phận của mình. Điều này chỉ xảy ra với sự can thiệp của Chúa Thánh Thần. (...) Tính chân thật của sự quyết định ban tặng phẩm chất thiêng liêng cho những gì chúng ta thực hiện».

Và để hướng dẫn chúng ta trong khả năng chọn lựa sự thiện này, các Kitô hữu chúng ta có: «một chỉ đạo nội tâm mà ta gọi là lương tâm vốn nói với chúng ta điều đúng, điều sai và khơi dậy nơi chúng ta một cảm thức trách nhiệm. Có một sự hiện diện ẩn dấu trong mọi chiều kích của thực tại nhân loại vốn làm thức tỉnh nơi chúng ta một cảm thức sâu xa về trách nhiệm trong mọi thách đố của các thời điểm này. (…) Nếu chị em nghe thấy tiếng nói lương tâm cho sự hoán cải cá nhân, cho sự nỗ lực căn cội thì chị em đừng cứng lòng!».

Kết thúc triền suy tư, các chị em đã khởi đầu cuộc hành hương tới Valponasca.

Sr. Caty FMA chuyển ngữ