Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Các con số của Tổng Tu Nghị XXIII

Các con số của Tổng Tu Nghị XXIII

Email In PDF.

Rome (Ý). Biến cố Tổng Tu Nghị sắp tới chắc chắn là một kinh nghiệm và một cơ hội để suy tư, cầu nguyện cùng với Chúa Thánh Thần để sinh động Hội Dòng trong những năm tới. Có thể nói về Tổng Tu Nghị qua các con số.

Đây là Tổng Tu Nghị lần thứ 23 diễn trong lịch sử của Hội Dòng. Các tham dự viên sẽ là 194. Trong đó, có 16 Bề Trên trong Ban Tổng Cố Vấn, 77 Giám Tỉnh, 5 Bề Trên Á Tỉnh, 92 đại biểu và 4 khách được mời.

Có 113 chị em lần đầu tiên tham dự Tổng Tu Nghị, 41 người tham dự lần thứ hai, 20 người tham dự lần thứ ba, 12 người tham dự lần thứ tư, 6 người tham dự thứ năm, 1 người tham dự lần thứ sáu, và Sr. Aurelia Rossi – tham dự lần thứ bảy.

Tuổi trung bình của các tham dự viên là 56,4; với 5 chị em dưới 40 tuổi; 19 người trong khoảng 41 đến 45 tuổi; 35 người từ 46 đến 50 tuổi; 34 người khoảng giữa 51 và 55 tuổi; 26 người từ 56 đến 60 tuổi; 34 người trong khoảng 61 và 65 tuổi; 29 người giữa 66 và 70 tuổi; 12 người ngoài 70 tuổi.

Năm khấn trung bình là 32,88, từ 6 đến 50 năm khấn dòng.

Có 18 người đến từ châu Phi trong đó có 12 người gốc châu Phi, 35 người đến từ châu Á trong đó có 33 người gốc châu Á. 76 đến từ châu Âu trong đó có 74 người gốc châu Âu, 73 người đến từ Mỹ châu trong đó có 65 người gốc Mỹ châu, 2 người đến từ Châu Đại Dương.

Các tham dự viên Tổng Tu Nghị sẽ là ngôn sứ chuyển tải đoàn sủng đến với 12.959 FMA đang hoạt động trên toàn thế giới. Hiện nay, các FMA hiện diện trong 94 quốc gia tại các châu lục: 24 quốc gia ở châu Phi và Madagascar có 516 FMA, 23 quốc gia ở Mỹ có 4031 FMA, 21 quốc gia ở châu Á có 2473 FMA, 22 quốc gia ở châu Âu có 5890 FMA, 4 quốc gia ở châu Đại Dương có 49 FMA.

Các con số đó đã diễn tả sức sống và sự phát triển của Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Sr. Teresa Ngọc Bích chuyển ngữ từ cgfmanet