Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Phỏng vấn Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Yvonne Reungoat về đề tài Tổng Tu Nghị XXIII

Phỏng vấn Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Yvonne Reungoat về đề tài Tổng Tu Nghị XXIII

Email In PDF.

1. “Cùng với những người trẻ là ngôi nhà để Phúc Âm hóa” đã được chọn làm chủ đề cho TTN XXIII sắp tới. Đâu là những chân trời có thể mở ra cho tương lai của Tu Hội?

Những chân trời cho tương lai của Tu Hội là những thứ nằm trong sự tái sinh động ơn đoàn sủng trong đối thoại với thời đại của chúng ta, trong đó yêu cầu mạnh là cảm thấy mình là ngôi nhà, tức là có những qui điểm tình cảm, xã hội, sự thuộc về và những giá trị vững chắc và được chia sẻ. Sự cô đơn của gia đình, thường bất lực và mỏng dòn, những mối tương quan suy yếu giữa các nhân vị, tính xa lạ, sự khép kín nơi bản thân để tự bảo vệ có thể làm cho người ta, những người trẻ bị đơn độc và mất hướng.

Cống hiến một ngôi nhà. Tiên vàn là ngôi nhà và để là ngôi nhà với chúng có nghĩa là mang mặc sự tươi mát của các mối tương quan nhân bản và thiêng liêng mà ta hiểu là sống đồng thời là sự rộng mở cho những người khác, bởi đó là một ngôi nhà với những cánh cửa và những cửa sổ rộng mở, đón tiếp niềm nở, có sức đề xuất, nơi đâu sống có trách nhiệm và quan tâm lẫn nhau và cùng hướng tới một đích điểm đẹp và được thực hiện trong Đức Giêsu, ý nghĩa đích thực của sự hiện hữu.

Vậy, những chân trời cho tương lai trong đường nét với đoàn sủng, mà sự diễn tả cơ bản là tinh thần gia đình; một gia đình trong đó những người trẻ có thể cảm thấy mình được đón nhận, yêu thương, đánh giá, được trách nhiệm hóa trong các đối chiếu về cuộc đời của mình và của những người khác, được động viên để khám phá ra kế hoạch mà Thiên Chúa có trên cuộc đời của chúng. Chắc chắn, những người trẻ không phải là đối tượng của những chăm sóc của chúng ta, nhưng là những nhân vật chính của một trao đổi văn hóa và xã hội dưới ánh sáng tin mừng và theo tinh thần của đoàn sủng salediêng.

2. Trong tài liệu làm việc có ba trục điểm đã được đề xuất để suy tư:

      Từ những vùng ngoại ô của niềm hy vọng
      Được Thiên Chúa mời gọi để là ngôn sứ của niềm vui
      Tâm điểm quan hệ của đoàn sủng

Bằng cách nào Tu Hội có thể là sự đáp trả cho những thách đố vốn phải đương đầu?

Những thách đố để đương đầu quả là nhiều, nhưng có thể giảm thiểu cách cơ bản ở số lượng ba mà thôi:

Để cho một thế giới kiến nghị, nhất là thế giới trẻ, vốn đang bị nghèo hóa không chỉ trên bình diện kinh tế, nhưng trên bình diện nhân bản, văn hóa, xã hội, tôn giáo;

Tái khám phá ra sự hấp dẫn đời sống thánh hiến của chúng ta và minh chứng niềm vui đi theo Đức Giêsu trong một thực tại, trong đó xem ra chủ nghĩa bi quan, thuyết hoài nghi và các mục tiêu dễ sinh nhai chế ngự;

Để cho nỗ lực của những quan hệ đích thực, chân chính và một nhân bản vốn tái khám phá chính mình và phẩm giá của nó kiến nghị.

Từ những vùng ngoại ô hy vọng. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở là đừng để niềm hy vọng bị lấy cắp đi. Không chỉ không được để lấy cắp đi nhưng là phải phục hồi nó từ những vùng ngoại ô hiện hữu, như Tài liệu làm việc của TTN XXIII khơi dậy. Còn hơn nữa, chính vùng ngoại ô trở thành viễn tượng tin mừng để từ đó nhìn cuộc sống với tình yêu: vùng ngoại ô không chỉ là chuyển tải viên của các vấn nạn, của khổ đau, của giới hạn và của sự chết, nhưng là của sự sống và của niềm hy vọng. Có thể học biết một sự khôn ngoan bằng cách ở trong sự đau khổ, trong giới hạn, bằng cách chia sẻ sự giản dị và cảnh nghèo. Những người nghèo Rao Truyền Tin mừng cho chúng ta bằng chính sự hiện hữu của họ. Khi đối chiếu với họ ta trở nên sáng tạo hơn, vui tươi và chính yếu hơn, có khả năng đề xuất nét đẹp của tin mừng hơn. Ngoài việc là một đề xuất tin mừng, vùng ngoại ô cũng là một viễn tượng đoàn sủng. Don Bosco và mẹ Mazzarello đã là những người của vùng ngoại ô và các ngài đã khởi đầu sứ mệnh của mình giữa những người trẻ nam nữ của các vùng ngoại ô hiện hữu của thời đại các ngài.

Trên bình diện thực hiện nhân bản ta đã hiểu rằng mẫu gương của sự phát triển không thể là thứ của cải được nhận định như một tích trữ sự giàu có, nhưng như khả thế sống với phẩm giá, thanh đạm và vui tươi. Nhất là của sự chia sẻ.

Chính đời sống thánh hiến đang làm kinh nghiệm của tuổi vị thành niên, dù là nguyên nhân của một sự bền vững số lượng thấp cũng như vì cung cách của thế sẵn sàng để đi ra khỏi chính mình và để đặt mình vào hành trình gặp gỡ Đức Giêsu nơi những người nghèo, tại các vùng ngoại ô của cuộc sống và của mọi phận nghèo: ở đó chế ngự mầu nhiệm của sự tội, của khổ đau, của thiếu quyền lợi; tại những vùng ngoại ô của tư tưởng và của mọi hình thức khốn cùng, nhất là những vùng ngoại ô mà những người trẻ cư ngụ để Rao Truyền Tin mừng cho chúng và chúng ta được Rao Truyền Tin mừng trong một sự làm giàu hỗ tương.

Chính tại các vùng ngoại ô mà ta nhận ra khuôn mặt của các cộng đoàn chúng ta. Cùng với các cộng đoàn giáo dục, nhiều người trong họ tái khám phá ra niềm vui để yêu thương và phục vụ trong các lãnh vực trong đó sự sống dòn mỏng, bất ổn, bị đe dọa hơn. Từ quan điểm này, hôm nay cả gia đình đã được xây trên hôn nhân cũng là vùng ngoại ô hiện sinh vốn cần được chăm sóc. Các cộng đoàn của chúng ta cũng cần đến sự quan tâm không kém, bởi đã luôn trở nên liên thế hệ, liên văn hóa hơn và tại một số địa điểm, với độ tuổi cao niên trổi hơn, với những nguồn phong phú và những mỏi mệt mà hình thể này đòi hỏi. Những mời gọi hợp tác liên Hội Dòng luôn thường xuyên hơn. Tóm lại, ta khám phá ra một lãnh vực rộng mở cho sự thiết lập ngôi nhà cũng như một đại gia đình của những người con Chúa vốn sống trong hiệp thông và chia sẻ thứ mà họ là và họ có.

Vùng ngoại ô không cống hiến những tầm nhìn, nhưng là một chọn lựa cho tương lai phong nhiêu cách đảm bảo, vì tin mừng và salediêng và để làm cho niềm hy vọng nên cụ thể.

Ngôn sứ của niềm vui. Chính từ vùng ngoại ô mà ta có thể làm kinh nghiệm của niềm vui, vì chính ở đó mà Thiên Chúa mời gọi ta, Ngài nói với ta, Ngài kêu mời ta, Ngài ban cho ta niềm an ủi và niềm vui. Chính khởi đi từ những vùng ngoại ô mà ta có thể minh chứng rằng ta là những nhân vị hạnh phúc đi theo Đức Giêsu và loan truyền tin mừng niềm vui. Niềm vui thì lây lan và trở thành ngôn sứ hy vọng của một thế giới mới có thể: không chỉ niềm vui ở với Đức Giêsu, nhưng là niềm vui ở với những người trẻ. Chúng ta được mời gọi để cư ngụ tại những không gian, trong đó ta có thể gặp gỡ chúng, lắng nghe cơn khát của chúng, cống hiến một đề xuất khả tin và có sức thuyết phục của tin mừng, khởi đi từ một chứng từ đáng tin cậy, khiến cho lời và những nghĩa cử của chính đời sống Đức Giêsu nên hữu giác.

Những người trẻ là sự sống của chúng ta, nỗi mệt nhọc của chúng ta, niềm hy vọng của chúng ta, tương lai của chúng ta. Chúng là một thế hệ khác và đầy yêu sách. Điều này có thể khiến ta hãi sợ, nhưng Thiên Chúa không để chúng ta đơn độc. Chính ở giữa chúng mà ta có thể gặp được Ngài. Chính với chúng mà ta có thể sống đặc sủng của sự tiên liệu bằng cách khơi dậy chính niềm hy vọng của chúng ta. Những người trẻ biết ngạc nhiên theo nghĩa tích cực, vì chúng biết đi xa hơn những thao thức của chúng ta, chúng thắng vượt được nhờ sự đại lượng của chúng. Nếu chúng ta ở giữa chúng với con tim nguyện xá, chúng sẽ tỏ cho chúng ta khuôn mặt đích thực của chúng được làm bằng phận nghèo và bằng hy vọng, bằng sự quảng đại và nét đẹp cả trong sự dấn thân triệt để chính mình.

Sự khủng hoảng gia đình kiến nghị chúng ta không chỉ là những đồng hành viên của những người trẻ, nhưng để hiện thực một mục vụ gia đình, nhất là đối với các gia đình trẻ tới độ làm cho họ trở nên nhân vật chính của sự đỡ nâng các gia đình khác.

Nếu con tim của chúng ta được sự hấp dẫn đi theo Đức Giêsu cư ngụ thì sẽ tìm được sự vỗ về và niềm vui ở với chúng là những người được Ngài yêu thương, nhất là những người trẻ và cư ngụ tại những địa điểm trong đó chúng hiện diện, không chỉ là những địa điểm vật chất, nhưng cả những địa điểm ảo. Niềm vui thông hiệp cái gì đó kiều diễm và vĩ đại sẽ giúp chúng ta hòa nhịp với những ngôn ngữ của chúng, làm cho chúng ta nên kỹ xảo trong quan hệ của sự đồng hành, để hiện diện trong các mạng xã hội và cũng để học từ nơi những người trẻ. Nó sẽ đưa chúng ta tới việc đón nhận các thách đố mới của sứ mệnh giáo dục và Rao Truyền Tin mừng.

Ta không thấy những người nghèo mới chỉ nơi mà Tin Mừng chưa đạt tới, nhưng tại nhiều vùng ngoại ô hiện sinh. Đặc biệt nạn bạo hành các phụ nữ và những trẻ thơ, những lạm dụng tại nội bộ các gia đình, sự giao thương của các nhân sinh, hiện tượng di dân, sự đồi trụy kiến nghị chúng ta.

Vì vậy, ta đón nhận lời kêu mời của Đức Thánh Cha Phanxicô để cùng Giáo Hội trong xuất hành truyền giáo, bằng cách liên kết các sức mạnh để đối chọi những tình huống đê tiện của nhân vị và của thiên nhiên. Nét tích cực, ta ước muốn giáo dục sự sống, sự nhưng không, sự dấn thân, trách nhiệm đối với những người khác và đối với tạo dựng, quan tâm tình huynh đệ.

Tâm điểm quan hệ của đoàn sủng. Với những người trẻ và với toàn thể cộng đoàn giáo dục, chúng ta nỗ lực để thiết lập ngôi nhà của tình huynh đệ xuyên qua những tương quan được nhân bản hóa, được sinh động bởi linh đạo của Hệ thống dự phòng của Don Bosco. Ta cảm thấy đoàn sủng là một lời của Thiên Chúa cho hôm nay: ta ao ước tái sinh động nó bằng cách thẩm định phong cách sống của các cộng đoàn chúng ta để là ngôn sứ và vui tươi hơn: một ngôn sứ của niềm vui và của niềm hy vọng vốn cuốn hút các cộng đoàn giáo dục. Ngôi nhà mà ta muốn thiết lập thì rộng mở cho mọi người. Khi ta tiếp cận với những người khác là ta mở toang những cửa sổ khiến có thể hiểu biết, trao đổi những tặng ân, sự trân trọng và đánh giá hỗ tương. Mối quan hệ sẽ cứu vãn chúng ta khỏi cá nhân chủ nghĩa và đồng thời sẽ chỉ đạo chúng ta đặt nhân vị vào trọng tâm bằng cách trả lại cho họ phẩm giá.

Về vấn đề này Đoàn sủng salediêng cống hiến một hành trình sư phạm lý thú. Nó kiến nghị chúng ta thẩm định tính hỗ tương của những quan hệ, tìm ra điểm có thể cho sự thiện, tức là bình diện để tiếp xúc vốn cho phép nhân vị cảm thấy mình được lắng nghe trong thực tại sâu thẳm hơn cả của mình. Trong các môi trường của Valdocco và của Mornese, nơi đâu đoàn sủng salediêng đã khởi sự diễn tiến của mình nhờ sự sẵn sàng của thánh Gioan Bosco và của thánh nữ Maria Domenica Mazzarello, đã hít thở khí quyển gia đình, đã sống những quan hệ được nhân bản hóa cách mãnh liệt, đã sống sự hấp dẫn của ơn gọi và niềm đam mê của xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi. Mẹ Mazzarello cảm thấy là đã nhận được từ đôi tay của Đức Maria Phù Hộ chính sứ mệnh giáo dục và đã sống nó như một sự ủy thác.

Mối quan hệ trong tinh thần gia đình được hiện sinh như cộng đoàn giáo dục, như thế là trở thành ngôn sứ của một cách thế khác của cuộc sống, của tường thuật, của diễn tả, của đi tới những người khác, thậm chí tới cấu trúc căn tính của mình. Quả vậy, khuôn mặt của chúng ta nổi cộm như bởi một tấm gương để soi, bởi quan hệ của chúng ta với những người khác. Chúng ta được mời gọi để khơi dậy ngôn sứ của tình huynh đệ và làm thế nào để tất cả đạt tới các vùng ngoại ô hiện sinh, trong đó thể hiện đời sống và sứ mệnh của chúng ta với nhiệt tình của xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi và sự trìu mến của người nhận thức lời mời gọi quan tâm tới bằng sự cảm thông và lòng thương xót.

3. Đâu là giấc mơ của Tu Hội về kinh nghiệm để sống trong thời gian thực hiện TTN?

Cử tọa của TTN XXIII là sự biểu hiện của toàn thế giới (sẽ có các FMA đại diện cho 94 quốc gia của 5 châu lục trong đó chúng ta hiện diện) ôm trọn giấc mơ của các cộng đoàn mới, rộng mở cho một tình huynh đệ hoàn vũ, có khả năng đánh giá kho tàng quí báu của tinh thần salediêng thừa hưởng từ các Đấng Sáng Lập và kiện cường bằng cách cưu mang nó trong những tình huống hiện tại, giữ cho cao hy vọng trong niềm xác tín rằng chính hôm nay Thiên Chúa thực hiện một điều tân kỳ và cần có cặp mắt để nhìn ra nó. Tôi đợi chờ nơi TTN XXIII kinh nghiệm của FMA có khả năng tin vào giấc mơ của một đời tu salediêng, vốn cống hiến sự hấp dẫn và sức thu hút mới, dẫu bên trong những giới hạn nhân loại.

Tiên vàn đó không phải là nghiên cứu điều để đề xuất cho những người khác (cho ai không tham dự TTN XXIII) tức là đề ra những tài liệu, nhưng là làm một kinh nghiệm có sức lây lan vẻ đẹp trong đời sống của chúng ta, được mời gọi để minh chứng rằng Giêsu Kitô đong đầy con tim nhân loại và mở nó ra cho những người khác.

Chính vì vậy, tôi cầu chúc một sự mở ra rộng lớn cho Chúa Thánh Thần, nhân vật chính đích thực của biến cố này.

Như những điều kiện cần: sự tự do nội tâm và một tầm nhìn mới, có khả năng đi ra khỏi chính mình để tìm được những con đường còn tiềm ẩn, trong xác tín rằng tương lai là thứ còn lại của quá khứ, nhưng là cái gì đó ngỡ ngàng cách tuyệt đối vốn đem lại cho sự tươi mát của những nguồn gốc đoàn sủng, vì nó biết tới nguồn mạch.

TTN sẽ không giải quyết tất cả mọi vấn đề, nhưng sẽ cống hiến một tinh thần mới để trực diện với cõi lòng của tin mừng và salediêng.

4. Đâu là sứ điệp để lại cho các chị em và các thành viên của các cộng đoàn giáo dục, những người sẽ dõi theo TTN từ nhà của họ?

TTN có thể được hiện sinh ngay từ bây giờ trong các cộng đoàn FMA và trong những cộng đoàn giáo dục. Mỗi thành viên phải có thể nói rằng: tôi hết sức quan tâm; tôi thuộc về; TTN nói về chính tôi, về cộng đoàn của tôi, vì TTN không phải là cái gì đó dành riêng, cho dù có thể chỉ là một vị đại diện tham dự. TTN là của tất cả và hệ lụy là cảm thức thuộc về và với tình yêu vĩ đại, bằng kinh nguyện và sự đồng cảm. Nhất là với sự tin tưởng và hy vọng vĩ đại. “Khi làm việc, chính Chúa Thánh Thần luôn tác tạo những sự mới lạ”. Đó là sự mới lạ tin mừng vốn tỏa chiếu.

Ước mong luồng gió mới của Chúa Thánh Thần xuyên suốt những ngày của TTN XXIII đạt tới các cộng đoàn xa hơn cả để lan tỏa sự sống và hy vọng.

Sẽ có một một trang lớn trên website của Tu Hội. Tôi kêu mời các bạn hãy đánh giá nó: các bạn sẽ được cập nhật trong thời giờ thiết thực và bằng cách nào đó sẽ sống trực tiếp biến cố ý nghĩa này.

Tôi cầu chúc hãy đón nhận cả với niềm tin tưởng sự chuyển tải cả mà khi Giám tỉnh và các vị đại biểu trở về. Cung cách này sẽ làm cho TTN hội nhập vào các bối cảnh khác nhau nơi đâu cư ngụ, hoạt động, sống với con tim truyền giáo và sẽ trở nên sự lây lan.

Các bạn hãy nối kết với chúng tôi: đừng ngắt mạng. Mỗi ngày những ngỡ ngàng thú vị đợi chờ các bạn. Những chất vấn của các bạn sẽ thật quí giá cho chúng tôi và nó sẽ động viên chúng tôi trong kiếm tìm những hành trình mới. Chúng sẽ là con kênh ưu biệt để sống biến cố này trong hiệp lực.

5. Khi nghĩ tới những người trẻ, bằng cách nào họ có thể góp phần để làm cho Tu Hội được lớn lên? Đâu là sứ điệp để lại cho họ?

Những người trẻ là con tim của sứ mệnh chúng tôi, nhưng cũng là những cộng sự viên đầu tiên trong việc thiết lập ngôi nhà của nhân loại.

Các bạn trẻ thân mến, tôi muốn xin các bạn hãy giúp chúng tôi mơ tưởng một thế giới khác đi. Các bạn hãy làm cho chúng tôi biết quan điểm của các bạn. Các bạn hãy nói cho chúng tôi biết tư tưởng của các bạn. Với chúng tôi, các bạn cũng là những người phê phán, nhưng đừng dửng dưng. Sự đối chiếu với chúng tôi là sinh khí. Chúng tôi muốn lắng nghe các bạn, gặp gỡ các bạn, truyền đạt cho các bạn những lý do vốn làm cho chúng tôi sống, nhưng cũng học biết nơi các bạn. Các bạn hãy cho chúng tôi biết những thao thức và hy vọng của các bạn, những chán nản và những mối bận tâm của các bạn. Các bạn cũng hãy có can đảm quấy rầy chúng tôi, nhưng đừng ở đó mà nhìn. Các bạn hãy cảm thấy trách nhiệm trong việc thiết lập một tương lai công bằng, hòa bình, cho sự đón tiếp niềm nở những khác biệt bằng cách ưu tiên cho thứ liên kết và tạo nên sự hiệp thông. Các bạn hãy cảm thấy thuộc về gia đình salediêng vĩ đại, phát sinh từ con tim của don Bosco và các bạn hãy nỗ lực trên bình diện địa phương. Sự thuộc về nghiễm nhiên tri thức. Các bạn hãy tìm cách đào sâu những giá trị salediêng: chỉ có thể yêu chuộng và phục vụ điều mình biết. Các bạn nói cho chúng tôi biết, theo các bạn - đâu là những viên gạch vững chắc để thiết lập ngôi nhà của tình huynh đệ. Trong công trình này, các bạn là những nhân vật chính quan trọng, như chính chủ đề biểu tỏ: với những người trẻ để là ngôi nhà Phúc Âm hóa. Một ngôi nhà được Thần Khí cư ngụ. Đức Maria Phù Hộ đi dạo trong ngôi nhà này, Mẹ che chở và đỡ nâng bằng lời khuyên và sự trìu mến mẫu tử của Mẹ. Mẹ giúp các bạn tin rằng điều đã xảy ra với don Bosco và với mẹ Mazzarello, người đã đón nhận từ nơi Mẹ lời mời gọi “Ta phó thác chúng cho con”, có thể cũng liên quan tới mỗi các bạn. Đúng vậy, vì Thiên Chúa tiếp tục ủy thác cho các bạn và Ngài mời gọi các bạn hợp tác với Ngài.

Xem video phỏng vấn

Sr. Caty FMA chuyển ngữ