Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Phỏng vấn Sr Chiara Cazzuola về việc chuẩn bị Tổng Tu Nghị XXIII

Phỏng vấn Sr Chiara Cazzuola về việc chuẩn bị Tổng Tu Nghị XXIII

Email In PDF.

1. Chúng ta chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị như thế nào?

Từ các bản lượng giá ba năm trong chu kỳ 6 năm, những gợi ý và đề xuất của các tỉnh dòng trên khắp thế giới cho chủ đề của Tổng Tu Nghị được gởi đến Mẹ Cả và Ban Tổng Cố Vấn.

Chủ đề được đề xuất cho cả Hội dòng sẽ Mẹ Cả viết trong thư triệu tập gởi cho mỗi FMA. Nghiên cứu cách cá nhân và cộng đoàn rất quan trọng và các câu trả lời được tổng hợp thành một tài liệu duy nhất trong Tu nghị Tỉnh. Tài liệu này được gửi đến Rome. Sau đó Mẹ Cả triệu tập một ủy ban gồm các FMA đại diện cho các bối cảnh và các châu lục khác nhau nơi có FMA hiện diện. Cùng với Mẹ Cả và Ban Tổng Cố Vấn, hội đồng tập hợp lại các tài liệu về tình hình nơi các FMA hiện diện trên thế giới. Qua việc tổng hợp, đối thoại và nghiên cứu, cả hội đồng hình thành Tài Liệu Làm Việc.

Tài liệu này ngay lập tức được gởi đến các thành viên của Tổng Tu Nghị để chị em đọc trước khi Tổng Tu Nghị bắt đầu.

Một văn bản quan trọng khác nữa là bản Báo cáo về đời sống Hội dòng do Mẹ Cả chuẩn bị cùng với sự đóng góp của Ban Tổng Cố Vấn.

Phương pháp được chọn cho Tổng Tu Nghị là: chia sẻ, thảo luận, đối thoại, trong việc tìm kiếm những gì ích lợi cho việc trung thành với đoàn sủng hôm nay và đẩy mạnh sức sống của Hội dòng để có thể đáp ứng cho những mong chờ của người trẻ. Nhưng câu hỏi lớn ẩn sau tiến trình này là: Thiên Chúa mong muốn gì nơi chúng ta, nơi Hội dòng chúng ta tại thời điểm lịch sử này? Vì vậy, thật cần thiết để sống tất cả các giai đoạn trong một bầu khí cầu nguyện và phân định, ý thức Thần Khí chính là Đấng hướng dẫn trong Tổng Tu Nghị, không có Ngài chúng ta chẳng thể làm được gì cả.

2 Đâu là những sự kiện quan trọng nhất sẽ diễn ra trong Tổng Tu Nghị XXIII?

Tổng Tu Nghị là Hội nghị trên bình diện cao nhất của Hội dòng.

Những sự kiện quan trọng nhất sẽ là: bầu cử Mẹ Cả và Ban Tổng Cố Vấn; làm việc với chủ đề của TTN trong mọi chiều kích, tính đến sự đa dạng của các bối cảnh và tình huống, nhằm thúc đẩy một sự hiện diện hiệu quả hơn bao giờ hết trong Giáo Hội và trên thế giới; trả lời các câu hỏi tôi đã nói khi phác thảo các hoạt động và ủy thác cho các FMA lời cam kết và trách nhiệm thực hành những gì Tu Nghị đề xuất.

3. Đâu là tầm quan trọng của việc cử hành TTN trong lịch sử Hội dòng?

Cử hành TTN là tiếp tục cuộc hành trình bắt đầu với việc hình thành Hội dòng năm 1872 và vẫn còn tiếp diễn. Mỗi sáu năm Hội dòng lượng giá và làm mới chính mình, luôn luôn với mục tiêu của “Xin cho con các linh hồn” để làm tròn đầy sự tin tưởng trao đã được ủy thác cho Don Bosco và Mẹ Mazzarello.

Cách nào nó giống như là một chiếc gương soi để xem coi mặt có còn xinh đẹp và rực rỡ, hay có nếp nhăn, hoặc dấu hiệu của sự mệt mỏi, khó chịu không, để rồi can thiệp làm cho nó đẹp hơn, để khôi phục một tinh thần và hoạt động tông đồ.

4. Chúng ta mô tả TTN bằng con số như thế nào?

Tôi nghĩ ngay đến 13.274 FMA (bao gồm các Tập Sinh) trên 6 châu lục, được chia thành 77 tỉnh dòng và 5 Phụ Tỉnh. Đại diện cho các chị em là 195 tham dự viên TTN: gồm các Giám Tỉnh, các đại biểu và những người Mẹ Cả Yvonne mời.

(8 tỉnh có 2 đại biểu: Ấn Độ Madras và 7 tỉnh dòng Ý).

Có 113 chị em lần đầu tiên tham gia TTN.

Người trẻ nhất là 34 tuổi; trẻ nhất trong năm khấn là 6 năm, người lớn tuổi nhất là 77 tuổi và đã tham dự 7 TTN.

5. Làm thế từng FMA trong các tỉnh khác nhau có thể cảm thấy mình đang tham dự vào TTN?

Trước hết qua các hoạt động đã thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị TTN và qua lời cầu nguyện, bằng việc liên lỉ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, và đặc biệt là bằng niềm vui sống đời ơn gọi và canh tân tiếng Xin Vâng của mình trước lời mời gọi của Chúa.

Công nghệ giúp chúng ta rút ngắn khoảng cách để tất cả các chị em có thể theo dõi diễn tiến hàng ngày của TTN trên trang Web của Hội dòng.

Xem video phỏng vấn

Anh Thi, FMA chuyển ngữ từ cgfmanet