Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27 của Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

Tổng Tu Nghị 27 của Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

Email In PDF.

Ký sự TTN 27: Thứ Tư 09.04.2014

Tổng Tu Nghị 27: Sứ điệp của cha Chavez cho giới trẻ trong Kế hoạch “Nhìn bằng đôi mắt của bạn”

Tổng Tu Nghị 27: Kỷ Niệm 120 Năm ngày Sa-lê-diêng hiện diện

Tổng Tu Nghị 27: Cuộc Triển Lãm "Lời và Hình ảnh" ở nhà Trung Ương

Tổng Tu Nghị 27: Phong Trào Hiến Luật 43

Ký sự TTN 27: Thứ Ba 08.04.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Hai 07.04.2014

Ký sự TTN 27: Chúa nhật 06.04.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Bảy 05.04.2014

Ký sự TTN 27: Quyết Liệt Dấn Thân cho Sứ mệnh

Tổng Tu Nghị 27: Dự phòng, bảo vệ và cổ xúy

Tổng Tu Nghị 27: Những ưu tiên của Sa-lê-diêng Đức

Tổng Tu Nghị 27: Cha Bề Trên Cả Gặp Gỡ Giới Báo Chí

Ký sự TTN 27: Thứ Sáu 04.04.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Tư 02.04.2014

Tổng Tu Nghị 27: Kế Hoạch ‘Người Trẻ phục vụ Người Trẻ’

Tổng Tu Nghị 27: "Sẽ có những năm tuyệt vời phía trước." Các bạn trẻ phỏng vấn cha Bề Trên Cả

Ký sự TTN 27: Thứ Ba 01.04.2014

Tổng Tu Nghị 27: Phỏng vấn thành viên nhỏ tuổi nhất của Tổng Tu Nghị

Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cho các thành viên Tổng Tu Nghị 27

Tổng Tu Nghị 27: Diễn văn của Bề Trên Cả trong cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha

Ký sự TTN 27: Thứ Hai 31.03.2014

Các Thành Viên Tổng Tu Nghị 27 gặp gỡ Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Ký sự TTN 27: Thứ Bảy 29.03.2014

Tổng Tu Nghị 27: Sau những cuộc bầu cử

Tổng Tu Nghị 27: Một gợi mở cho Niềm Hy Vọng Hòa Bình

Ban Tổng Cố Vấn Mới: Sự Đồng Tâm của Tổng Tu Nghị 27 Và Tác Động Của Thánh Thần

Tổng Tu Nghị 27: Cha Stefano Martoglio được bầu chọn làm Tồng Cố Vấn Vùng Địa Trung Hải

Tổng Tu Nghị 27: Cha Maria Arokiam Kanaga được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Vùng Nam Á

Tổng Tu Nghị 27: Sư Huynh Jean Paul Muller được tái cử trong vai trò Tổng Quản Lý

Tổng Tu Nghị 27: Cha Václav Klement được bầu chọn làm Tân Tổng Cố Vấn Vùng Đông Á – Châu Đại Dương

Ký sự Thứ Sáu, 28.3.2014: Tổng Tu Nghị tiếp tục Bầu Chọn các Tổng Cố Vấn Vùng

Tổng Tu Nghị 27: Tổng Cố Vấn Vùng Trung và Bắc Âu - Cha Tadeuz Rozmus

Tổng Tu Nghị 27: Cha Natale Vitali được tái cử làm Tổng Cố Vấn Vùng Nam Mỹ

Tổng Tu Nghị 27: Tân Tổng Cố Vấn Vùng Châu Phi-Madagascar, cha Americo Raul Chaquisse

Tổng Tu Nghị 27: Tân Tổng Cố Vấn vùng Trung Mỹ – Cha Timothy Ploch

Tổng Tu Nghị 27: Cha Fabio Attard được tái bầu chọn làm Tổng Cố Vấn đặc trách Mục Vụ Giới Trẻ

Tổng Tu Nghị 27: Cha Filiberto Gonzalez được tái bầu chọn làm Tổng Cố Vấn Đặc Trách Truyền Thông Xã Hội

Tổng Tu Nghị 27: Cha Guillermo Basanes được bầu chọn làm Tổng Cố Vấn về Truyền Giáo

Hình ảnh Tân Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn mới của Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

Ký sự Thứ Năm, 27.3.2014: Bầu Chọn các Tổng Cố Vấn

Tổng Tu Nghị 27: Cha Ivo Coelho, Tân Tổng Cố Vấn về Đào Luyện

Tổng Tu Nghị 27: Lắng nghe để phục vụ; ngày đầu tiên của cha Bề Trên Cả

Tổng Tu Nghị 27: Cha Phan-xi-cô Cereda được bầu chọn vào chức vụ Phó Bề Trên Cả

Ký sự Thứ Tư, 26.3.2014: Phó Bề Trên Cả – Cha Phan-xi-cô Cereda

Tổng Tu Nghị 27: Đôi Điều Về Tân Bề Trên Cả Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

Đấng Kế Vị thứ 10 của Don Bosco: Cha Fernandez Artime Angel

Việc chọn lựa của Tổng Tu Nghị về vị Tân Bề Trên Cả và hình ảnh Giáo Hội

Tân Bề Trên Cả Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco: Cha Ángel Fernández Artime

Ký sự Thứ Ba, 25.3.2014: Tân Bề Trên Cả Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

Tổng Tu Nghị 27: Biến cố Truyền Tin là một quà tặng từ Thiên Chúa

Tổng Tu Nghị 27: Tại Biên giới giữa Mỹ và Mêhicô

Tổng Tu Nghị 27: thành viên Tổng Tu Nghị tham quan Đại Học Giáo Hoàng Sa-lê-diêng (UPS). Bài Huấn Từ của Cha Bề Trên Cả trong cương vị Chưởng Ấn

Ký sự Chúa Nhật 23.3.2014: Buổi Huấn Từ Cuối Cùng của cha Bề Trên Cả Chavez

Ký sự Thứ Hai, 24.3.2014: Tuần lễ biện phân và bầu cử Cha Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn của Tu Hội thánh Phan-xi-cô Sa-lê

Tổng Tu Nghị 27: Những cân nhắc đầu tiên và bỏ phiếu biểu quyết

Tổng Tu Nghị 27: Phân định việc Bầu Chọn trong Tổng Tu Nghị

Tổng Tu Nghị 27: Nghị Trình làm việc ngày thứ Hai 24.03

Ký sự Chúa Nhật 23.3.2014: Thăm Viếng Tỉnh dòng Slovenia và mộ cha Andrej Majcen

Tổng Tu Nghị 27: Lá thư số 3 của Cha Giám Tỉnh gửi từ Pisana 22.03.2014

Tổng Tu Nghị 27: Định dạng mới về Châu Âu

Ký sự TTN 27: Tìm thánh ý Chúa và vâng phục

Tổng Tu Nghị 27: Nửa chặng đường đã qua, tiếp tục giai đoạn mới

Ký sự TTN 27: Quá khứ - hiện tại - tương lai

Ký sự TTN 27: Thứ Năm 20.03.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Sáu 21.03.2014

TTN 27: Mạng lưới Don Bosco (DBN) chức hội nghị tập trung vào Văn Phòng Kế hoạch và Phát triển (PDO)

Tổng Tu Nghị 27: Hiện diện mạnh mẽ để phục vụ giới trẻ

Ký sự Thứ Tư, 19.3.2014: Thăm Nhà Nguyện Sistina và nghe Ca đoàn Sistina trình diễn

Tổng Tu Nghị 27: Đối thoại trong Tu Nghị

Tổng Tu Nghị 27: Đào luyện liên tục và các trung tâm của vùng

Tổng Tu Nghị 27: Tuần thứ tư

Ký sự TTN 27: Thứ Ba 18.03.2014

Tổng Tu Nghị 27: Tiếp tục làm việc dựa trên những kiến nghị

Tổng Tu Nghị 27: Tưởng nhớ năm vị tử đạo của Poznan

Bước tiến trong tương lai: Hoán cải bản thân & hoán cải cơ cấu và mục vụ

Ký sự TTN 27: Thứ Hai 17.03.2014

Ký sự TTN 27: Chúa nhật 16.03.2014

Tổng Tu Nghị 27: Những kiến nghị được đưa ra

Tổng Tu Nghị 27: Haiti - Gian nan và lạc quan

Ký sự TTN 27: Thăm Viếng Nhà Trung Ương của Hội Dòng Thừa Sai Thánh Tâm Comboni

Ký sự TTN 27: Thứ Bảy 15.03.2014

Ký sự TTN 27: Cảm nghiệm trong tuần qua

Ký sự TTN 27: Thứ Sáu 14.03.2014

Tổng Tu Nghị 27: Cuộc Trao đổi đầu tiên của phiên họp Khoáng Đại

Tổng Tu Nghị 27: Nghị Trình của ngày 14.03

Ký sự TTN 27: Thứ Năm 13.03.2014

Tổng Tu Nghị 27: Một đất nước tràn đầy hy vọng

Tổng Tu Nghị 27: Chương Trình ngày 13.03

Tổng Tu Nghị 27: Nhiệm vụ của Ủy Ban Pháp Lý

Ký sự TTN 27: Thứ Tư 12.03.2014

Tổng Tu Nghị 27: Tài liệu làm việc

Ký sự TTN 27: Thứ Ba 11.03.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Hai 10.03.2014

Tổng Tu Nghị 27: Đức Giám mục Vanbuel nói về Cộng Hòa Trung Phi

TTN 27 SDB: Tuần chín ngày cầu nguyện cho việc bầu Bể Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn

Ký sự TTN 27: Thứ Bảy 08.03.2014

Tổng Tu Nghị 27: Tỉnh Dòng Trung Đông: Hòa bình - Salaam … Shalom

Tổng Tu Nghị 27: Thống kê

"Hãy tự trải nghiệm" - Tổng Tu Nghị dưới cái nhìn của người trẻ

Tổng Tu Nghị 27: Lá thư số 2 của Cha Giám Tỉnh từ Pisana

Ký sự TTN 27: Thứ Sáu 07.03.2014

Tổng Tu Nghị 27: Sứ điệp của Cha Carlo Melis gởi cho Tổng Tu Nghị

Tổng Tu Nghị 27: Công việc của các Ban ngành

Tổng Tu Nghị 27: Quy Chế và việc Thiết lập những Ủy Ban

Tổng Tu Nghị 27: Chi tiết tổ chức

Ký sự TTN 27: Những suy tư và kết quả làm việc theo tổ

Ký sự TTN 27: Thứ Năm 06.03.2014

Ký sự TTN 27: Những quy định và tham khảo về việc bầu chọn Bề Trên Cả & Các vị Tổng Cố Vấn

Ký sự TTN 27: Thứ Tư 05.03.2014

Ký sự: Thứ Ba 04.03.2014 - Ngày làm việc đầu tiên của TTN 27

Tổng Tu Nghị 27: Bài báo cáo của Cha bề Trên Cả - một lời mời gọi để hoán cải mục vụ

Tổng Tu Nghị 27: Hiện trạng của Tu Hội ngày nay

Tổng Tu Nghị 27: Hồng Y Farina: "Tiến tới với sự Kiên cường và Can đảm"

Ký sự TTN 27: Khai mạc Tổng Tu Nghị 27 của Tu Hội thánh Phanxicô Salê tại Rôma, 3.3.2014

Tổng Tu Nghị 27: Nghi thức khai mạc (Phần II)

Tổng Tu Nghị 27: Nghi thức khai mạc (Phần I)

Ký sự TTN 27: Một Cảm Nhận Cá Nhân về Một Khía Cạnh trong Bài Tường Trình của Cha Bề Trên Cả về Tình Trạng Tu Hội

Ký sự TTN 27: Những Cảm Nhận về Tổng Tu Nghị 27

TTN 27: Sống Tin Mừng Cách Triệt để – Con Đường Lên Thiên Đàng

Ký sự TTN 27: Chúa nhật 02.03.2014 - Đức Maria

Ký sự TTN 27: Thứ Bảy 01.03.2014 - Sứ Mạng Truyền Giáo

Tổng Tu Nghị 27 sẽ khai mạc chính thức vào ngày thứ Hai tuần tới

TTN 27: Những Thách Đố và những Cơ Hội

Ký sự TTN 27: Thứ Sáu 28.2.2014

Thư của Cha Giám Tỉnh SDB gửi từ Pisana 27.05.2014

TTN 27: Tính Năng Động và Thực Tiễn – Những Thách Đố và những Cơ Hội

TTN 27: Số Liệu Thống Kê – Nhìn qua những con số

Ký sự TTN 27: Chúa Nhật 23.2.2014 - Becchi, Ngôi Nhà của Don Bosco

Ký sự TTN 27: Thứ Bảy 22.2.2014 - Valdocco, cái Nôi của Tu Hội Sa-lê-diêng

Ký sự TTN 27: Thứ Tư 26.2.2014

Ký sự TTN 27: Thứ Năm 27.2.2014

Tổng Tu Nghị 27: Tĩnh Tâm

TTN 27: Hành hương về Becchi và Valdocco - "Chúng tôi được sinh ra ở đây"

Ký sự TTN 27: Ngày Thứ Ba 25.2.2014

Ký sự TTN 27: Cảm nhận về những báo cáo của các Tổng Cố Vấn

TTN 27: Báo cáo của các Tổng Cố Vấn phụ trách Ban Ngành và các Miền của Tu Hội

TTN 27: Kết thúc những ngày hành hương trở về nguồn

Hành hương tại Colle Don Bosco

10 viên ngọc - Nave

Ký sự TTN 27: Trở về mái nhà xưa, cội nguồn của đoàn sủng Sa-lê-diêng

Ký sự TTN 27: Hành hương thánh địa Sa-lê-diêng

TTN 27: Chương trình hành hương đến những địa điểm thánh Sa-lê-diêng

TTN 27: Giúp phân định cho những lần bầu chọn trong Tổng Tu Nghị 27

Cha Giám Tỉnh và 2 anh em Việt Nam tham dự Tổng Tu Nghị đã đến Roma

TTN 27: Hành hương những nơi thánh của Sa-lê-diêng

Chào mừng Tổng Tu Nghị 27 của Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco & Lời Chúc Mừng từ Điều Hành viên