On goi
On goi 1
don-bosco
mazzelo
marywithchild
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
Nhờ ân huệ của Chúa Thánh Thần và với sự can thiệp trực tiếp của Đức Maria, Thánh Gioan Bosco đã thành lập Hội dòng với tên gọi Con Đức Mẹ Phù Hộ hay còn gọi là Salêdiêng nữ. 
Cha Bosco đã muốn Hội dòng là “đài kỷ niệm sống động” của lòng tri ân ngài đối với Mẹ Phù Hộ – Đấng khởi xướng Hội dòng và còn tiếp tục là Bà giáo và Mẹ của Hội dòng.
Xem thêm
creators

Sự thánh thiện Salêdiêng