img-detail
calendar 03/03/2024

Tĩnh tâm Mùa Chay 2024: Hoán cải và Tin vào Tin Mừng

“Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng” là lời nhắn nhủ mà chúng ta được nghe khi cúi đầu để được xức tro, và khởi đầu cho hành trình của một Mùa Chay Thánh. Trong suốt tuần tĩnh tâm năm nay, chúng ta sẽ dừng lại với lời nhắn nhủ này.

VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2024

Chủ Đề: HOÁN CẢI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG

Hướng dẫn: Lm. Giuse Cao Gia An, SJ

---+---

Bài

Ngày

CHỦ ĐỀ

1

Chúa Nhật
3/3

 Từ Văn hoá Việt Nam tới Văn hoá Tin Mừng

2

Thứ Hai
4/3

 Hoán cải từ những nỗi sợ

3

Thứ Ba
5/3

 Hoán cải từ những tổn thương

4

Thứ Tư
6/3

 Hoán cải từ những mặc cảm

5

Thứ Năm
7/3

 Hoán cải từ bệnh đố kỵ ganh ghét

6

Thứ Sáu
8/3

 Hoán cải từ não trạng cục bộ

7

Thứ Bảy
9/3

 Hoán cải từ não trạng thời vụ

8

Chúa Nhật
10/3

 Hoán cải từ văn hoá hoành tráng

9

Thứ Hai
11/3

 Hoán cải và hoà giải

 

Các bài tĩnh tâm sẽ được phát hằng ngày vào lúc 7:00 tối giờ Việt Nam, tại website, kênh Youtube và Facebook của Vatican News Tiếng Việt, từ ngày 3/3 – 11/3/2024.