Tuesday, Jan 17th

Last update:07:09:17 PM GMT

You are here: Home
Thứ ba, sau Chúa Nhật II Thường Niên

Thứ ba, sau Chúa Nhật II Thường Niên

« Con Người làm chủ ngày sa-bát »

(Mc 2, 23-28)

23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su...

ĐTC kêu gọi che chở và bảo vệ người trẻ di cư vị thành niên

ĐTC kêu gọi che chở và bảo vệ người trẻ di cư vị thành niên

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung với tín hữu và du khách hành hương trư...

Xuân Ghi Ơn 2017 tại Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam

Xuân Ghi Ơn 2017 tại Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam

Cứ mỗi độ năm hết tết đến, Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam lại rộn ràn...

Trận lụt lịch sử tại miền Nam Thái Lan

Trận lụt lịch sử tại miền Nam Thái Lan


Bài viết của Cha Enrico Danieli và của Cha John Bosco Suksan, SDB.

Yala, Thá...

Cuộc họp mặt 90 Giám đốc các Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng tại Rôma

Cuộc họp mặt 90 Giám đốc các Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng tại Rôma


“Mạnh dạn để chia sẻ - Chia sẻ để đạt kết quả - Đạt kết quả để phục vụ.”

Bài...

Cuộc họp mặt các vị lãnh đạo trong Gia đình Salêdiêng tại tỉnh dòng Nhật Bản nhân dịp năm mới

Cuộc họp mặt các vị lãnh đạo trong Gia đình Salêdiêng tại tỉnh dòng Nhật Bản nhân dịp năm mới


Bài viết của Cha Giám Tỉnh Mario Yamanouchi, SDB.

Tokyo Nhật Bản 10/01/2017....